Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nyhet

Ledig stilling: Postdok eller PhD stipendiat til prosjekt om eldre kvinners helse. - Kvinne og barneklinikken, Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

I samarbeid med Senter for alders- og sjukeheimsmedisin, v/Instiutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen utlyser Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse en stilling som PhD eller postdoktor stipendiat tilknyttet prosjektet «Home time – Home death».

Hovedinnhold

Organiseringen av den hjemmebaserte omsorg i kommunen er en av de store helsepolitiske utfordringer Norge står over i dag og de kommende tiår. I Norge lever det 220 000 eldre mennesker over 80 år, og 82 % av dem bor hjemme og får hjelp fra pårørende, hjemmesykepleie og fastlege. På tross av at de aller fleste innbyggere ønsker å avslutte sine siste dager hjemme i kjente omgivelser, dør bare 8-15 % hjemme, hvilket er det laveste antall i verden.

«Home time – Home death» er et multidisiplinært samarbeidsprosjekt for å optimalisere tilbudet til pasienter som ønsker å bli i egen bolig så lenge som mulig.

Lenke til stillingsannonse med utfyllende opplysninger finner du her: Postdok eller PhD stipendiat til prosjekt om eldre kvinners helse. - Kvinne og barneklinikken, Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse.