Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nyhet

Polsk interesse for norsk demensforskning

Bettina Husebø
Bettina Husebø, leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin, forklarer polske tilhørere om norsk primærhelsetjeneste.
Foto/ill.:
Gunhild Agdesteen

Hovedinnhold

Onsdag 26. august fikk Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS)internasjonalt besøk.

En polsk delegasjon på om lag 15 personer fikk innblikk i norsk demensforskning og SEFAS viktigste forskningsprosjekt.

LES: Forskningsprosjekter ved SEFAS

Via samarbeid med NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, var representanter fra John Paul II Sanatorium, Universitetet i Rzeszow, lokale myndighetspersoner og polens EU-parlamentsmedlem innenfor helse på studiebesøk i Bergen.

Norge og resten av Europa har en stadig aldrende befolkning. Europeisk statistikk viser at en av fem europeere vil være over 65 år i 2025.

LES: Flere nyheter fra SEFAS

 

Ny demensavdeling på norske midler

Ifølge det polsk-norske samarbeidsprosjektets hjemmeside anslås det at 12 000 personer lider av demens i regionen Subcarpathian, i det sørøstlige Polen. Kun en av ti av disse mottar god medisinsk behandling.

Ved hjelp av norske EØS-midler bygges det nå en egen avdeling for demente på sykehuset John Paul II Sanatorium i Gorno. Avdelingen ventes å stå ferdig i april neste år.

Målet med prosjektet er å bedre situasjonen for de som lider av demens og deres familie.