Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nyhet

Bergen kommunes forsknings- og innovasjonskonferanse 2016

SEFAS er en sentral aktør i arbeidet med å styrke samarbeidet om forskning, innovasjon og utdanning i helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune.

Innovasjonskonferanse

Senterleder Bettina Husebø holder 14. juni et innlegg på åpningskonferansen til Bergen kommunes nye satsning på tverrfalig samarbeid innen forskning, innovasjon og utdanning i helse- og omsorgstjenestene.

Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO) i Bergen kommune har initiert et formelt samarbeid med Helse Bergen, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Uni Research Helse. Målet med samarbeidet er å styrke den kunnskapsbaserte utviklingen av tjenestene i primærhelsetjenesten.

På konferansen skal også en forsker eller et forskningsmiljø som har bidratt til innovativ forskning på området hedres. To forskere med tilknytning til SEFAS er nominert: Reidun K. Sandvik og Kjell Krüger.

Reidun Karin Sandvik, MSc, PhD-kandidat, HiB - tilknyttet SEFAS gjennom forskningsprosjektet TREAT.PAIN.DEM.: Hennes forskningsprosjekt har samlet miljøene fra Bergen kommune, inkludert pasienter, pårørende og personale tilknyttet sykehjemmene i tett samarbeid med HiB og UiB. Gjennom positiv oppmerksomhet i media ble sykehjemspasienter og personer med demens satt i førersete.

Kjell Krüger, sykehjemsoverlege i Etat for alders og sykehjem i Bergen kommune - tilnyttet SEFAS via en 20 % forskerstilling: Krüger disputerte i 2013 for PhD-graden ved UIB med avhandlingen «Can a structured electronic patient record with decision-making support improve nursing home quality?” Krüger har vært aktiv pådriver til utvikling av et fremtidsrettet helsefaglig beslutningsstøttesystem. Et system som Bergen kommune nå skal innføre i sykehjemmene.