Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Pris

Posterpris til Camilla Thoresen

Informativ poster gav førstepris.

Sefas' postere
Tre av posterne fra SEFAS som var med i konkurransen. Posteren til høyre er vinneren.
Foto/ill.:
Janne Bøe

Hovedinnhold

På Institutt for Global helse og samfunnsmedisin til instituttdag på Fløyen 11. mai 2016 ble Camilla Thoresen tildelt førstepris i posterkonkurransen for sin poster "Epidemiology of Home Death in Norway".

Thoresen er stipendiat ved SEFAS på prosjektet ICI- HomeTime.

Se også insituttets hjemmesider for sak om prisvinnerne.

Dokumenter