Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

SEFAS ønsker god jul til alle samarbeidspartnere og venner med et innslag fra Dagsrevyen 21. desember om hvordan skape en god julefeiring for personer med demens som bor på sykehjem.
SEFAS-stipendiat på 6 månaders opphald som Postgraduate Fellow ved Yale School of Medicine, Geriatrics.
UiB-professor Kjell-Morten Myhr og forsker Charalampos Tzoulis skal lede Norges første forskningssenter for klinisk behandling. Med 20 millioner kroner årlig fra Forskningsrådet skal senteret forske på sykdommer som MS, Parkinsons, ALS og demens fra Bergen.
Erika Ito er tredjeårs medisinstudent ved Tohoku University i Sendai i Japan og som del i studiet er hun fire måneder i Bergen for å lære å forske.
SEFAS' samarbeidspartner, Smart Aging Research Centre, har flere studier som tester bruk av hjernetrim for å forbedre de kognitive evnene til personer med demens og andre grupper av eldre.
- Vi lærer legene våre å spørre pasientene hva som er viktig for dem
Alzheimer sykdom er en av de største globale samfunnsutfordringene vi står overfor i dag, mener forskere ved Universitetet i Bergen.
En masteroppgave i samfunnsøkonomi har undersøkt økonomiske konsekvenser av en intervensjon gjennomført av SEFAS’ forskere i norske sykehjem.
- Samarbeidet på tvers av fakultetene har ført til mange gode idéer underveis i arbeidet med avhandlingen
Se opptak fra debatt på Litteraturhuset med flere av SEFAS' forskere i panelet
I dag får demenspasienter på sykehjem gjennomsnittlig åtte ulike medisiner daglig. Professor Bettina Husebø ved SEFAS mener det finnes gode tiltak for å begrense medisineringen.
Ministeren ønsket synspunkter på hvordan det palliative tilbudet til eldre og personer med demens kan bedres.
SEFAS er i gang med vårt nyeste NFR-studie LIVE@Home.Path som skal forbedre kvaliteten på tiden hjemme for personer med demens.
Mens roboter utgjør en vesentlig del av tilbudet på japanske sykehjem, vil professor Bettina S. Husebø ved SEFAS heller satse på samtale og personlig kontakt innen norsk eldreomsorg.
Hva synes sykepleiere om å bruke medikamentskrin for pasienter i terminalfasen?
VLOGG fra FEST- seminar med Åshild Gjellestad fra VID vitenskapelige høgskole
Japan opplever nå den eldrebølgen som er forventet i Norge i nær fremtid. Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) inviterte nylig japanske kolleger for å lære mer om hvordan de takler eldreutfordringen.
Elleve kommuner deler sammen ut forsknings- og innovasjonsprisen på Kunnskapskommunekonferansen 19. juni.

Sider