Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Alzheimer sykdom er en av de største globale samfunnsutfordringene vi står overfor i dag, mener forskere ved Universitetet i Bergen.
En masteroppgave i samfunnsøkonomi har undersøkt økonomiske konsekvenser av en intervensjon gjennomført av SEFAS’ forskere i norske sykehjem.
- Samarbeidet på tvers av fakultetene har ført til mange gode idéer underveis i arbeidet med avhandlingen
Se opptak fra debatt på Litteraturhuset med flere av SEFAS' forskere i panelet
I dag får demenspasienter på sykehjem gjennomsnittlig åtte ulike medisiner daglig. Professor Bettina Husebø ved SEFAS mener det finnes gode tiltak for å begrense medisineringen.
Ministeren ønsket synspunkter på hvordan det palliative tilbudet til eldre og personer med demens kan bedres.
SEFAS er i gang med vårt nyeste NFR-studie LIVE@Home.Path som skal forbedre kvaliteten på tiden hjemme for personer med demens.
Mens roboter utgjør en vesentlig del av tilbudet på japanske sykehjem, vil professor Bettina S. Husebø ved SEFAS heller satse på samtale og personlig kontakt innen norsk eldreomsorg.
Hva synes sykepleiere om å bruke medikamentskrin for pasienter i terminalfasen?
Behandling med smertestillende midler over 13 uker ga ikke sykehjemspasienter med demens og depresjon bedre søvn. Derimot kan behandlingen gi mer depresjon, viser forskning ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
VLOGG fra FEST- seminar med Åshild Gjellestad fra VID vitenskapelige høgskole
Japan opplever nå den eldrebølgen som er forventet i Norge i nær fremtid. Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) inviterte nylig japanske kolleger for å lære mer om hvordan de takler eldreutfordringen.
Elleve kommuner deler sammen ut forsknings- og innovasjonsprisen på Kunnskapskommunekonferansen 19. juni.
Norways' Elderly-BOTT can learn from network infrastructures in the Netherlands and UK.
SEFAS søker dyktig kandidat som har et engasjement for alders- og sykehjemsmedisin
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen vil gjennomgå kontrollrutiner for medisinering på sykehjem etter møte med professor Bettina S. Husebø ved SEFAS.
Våre høydepunkter innen forskning, undervisning og formidling.

Sider