Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Bettina Husebø fra SEFAS er førsteforfatter på artikkelen “Efficacy of pain treatment on mood syndrome in patients with dementia: a randomized clinical trial”. En av medforfatterne er PhD kandidat Reidun Sandvik fra SEFAS.
I disse dager starter SEFAS opp med undervising av personale på sykehjem i forbindelse med oppstart av nye forskningsprosjekter.
Ny publiseringsløsning er kommet, og nettsidene har fått nytt utseende.
Bettina Husebø talte for fullsatt sal om aktivitet og medisinbruk blant eldre.
Er du forsker med tilknytning til alders- og sykehjemsmedisin? Vi har startet opp en tverrfaglig seminargruppe, hvor vi holder flere seminarer fremover.
Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) hadde årets første samling på Solstrand i januar. Senteret har fått flere nye medarbeidere i år.
Senter for alders- og sykehjemsmedisin lyser nå ut 3 stipendiatstillinger tilknyttet prosjekter med bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
Er du forsker med tilknytning til alders- og sykehjemsmedisin? Vi holder i vår en tverrfaglig seminargruppe hvor hovedformålet er å skape et møtested og diskusjonsforum for Ph.D-kandidater og masterstudenter som driver med forskning eller prosjekter innenfor alders- og sykehjemsmedisin, andre som jobber med forskning innen temaet er også velkommen!
Alle er velkomne til åpningsseminar for Senter for alders- og sykehjemsmedisin i Egget på Studentsenteret kl. 13.00.

Sider