Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Senter for alders- og sykehjemsmedisin lyser nå ut 3 stipendiatstillinger tilknyttet prosjekter med bredt nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
Er du forsker med tilknytning til alders- og sykehjemsmedisin? Vi holder i vår en tverrfaglig seminargruppe hvor hovedformålet er å skape et møtested og diskusjonsforum for Ph.D-kandidater og masterstudenter som driver med forskning eller prosjekter innenfor alders- og sykehjemsmedisin, andre som jobber med forskning innen temaet er også velkommen!
Alle er velkomne til åpningsseminar for Senter for alders- og sykehjemsmedisin i Egget på Studentsenteret kl. 13.00.

Sider