Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Ansatte ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Lydia Dawn Boyles bilde

Lydia Dawn Boyle

Ph.d.-kandidat, DIPH.DEM prosjekt med midler fra Helse Vest og Neuro SysMed

MED

lydia.boyle@uib.no

Eirin Hillestads bilde

Eirin Hillestad

Ph.d.-kandidat, SEFAS / Verdighetsenteret

MED

eirin.hillestad@uib.no

Haakon Reithes bilde

Haakon Reithe

Stipendiat

IGS

  • +47 55 58 63 51

haakon.reithe@uib.no