Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Ansatte ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Guro Akres bilde

Guro Akre

Rådgiver, Forskningsrådgiver

IGS

 • +47 55 58 25 35

Guro.Akre@uib.no

Kjersti Marie Blytts bilde

Kjersti Marie Blytt

Forsker, Stipendiat

IGS

 • +47 55 58 60 67
 • +47 913 07 857

Kjersti.Blytt@uib.no

Dagrun Slettebø Daltveits bilde

Dagrun Slettebø Daltveit

Senioringeniør, statistiker

IGS

 • +47 55 58 85 36
 • +47 408 71 116

Dagrun.Daltveit@uib.no

Tony Matias Elvegaards bilde

Tony Matias Elvegaard

GJEST, Med.stud og Forskerlinjestudent

IGS

Tony.Elvegaard@uib.no

Ane Erdals bilde

Ane Erdal

Universitetslektor

IGS

 • +47 55 58 60 36

Ane.Erdal@uib.no

Stein Erik Fæøs bilde

Stein Erik Fæø

Stipendiat

IGS

 • +47 55 58 60 61
 • +47 922 62 081

Stein.Fao@uib.no

Torstein Frugård Habigers bilde

Torstein Frugård Habiger

Stipendiat, Stud.Med og Forskerlinjestudent

IGS

 • +47 55 58 85 93

Torstein.Habiger@uib.no

Rune Samdals bilde

Rune Samdal

Vitenskapelig assistent

IGS

Rune.Samdal@uib.no

Katrine Staatss bilde
Oscar Tranvågs bilde

Oscar Tranvåg

Postdoktor, SEFAS / Oslo Universitetssykehus / Høgskulen på Vestlandet

IGS

 • +47 55 58 61 19

Oscar.Tranvag@uib.no