Hjem
Senter for krisepsykologi
UiB 75 ÅR

Psykososial respons når pandemier og naturkatastrofer/klimaforandringer inntreffer

Antallet mennesker som berøres av naturkatastrofer øker alarmerende hvert år. COVID-19 pandemien har rammet hele verden. De helsemessige konsekvensene er dokumenterte ikke bare i antall posttraumatiske symptomer og PTSD diagnoser, men også som depresjon og andre psykiske problemer.

Storm ved Alnes
Foto/ill.:
Børge Sandnes, colourbox.com

Hovedinnhold

Klimaendringer og omfanget av naturkatastrofer og pandemier setter store krav til systemene som skal hindre og avhjelpe de psykiske konsekvensene av tap, traumatiske opplevelser og sykdom. Hurtig mobilisering av psykologisk hjelp kan bidra til raskere normalisering for enkeltpersoner, familier og samfunnet som er berørt. 

Samfunnssikkerhet er delvis avhengig av hvordan innbyggerne oppfatter samfunnets evne til å ivareta dem ved en nødsituasjon eller katastrofe. I nordiske velferdssamfunn er det høye forventninger til hvordan de ivaretas både medisinsk og psykologisk.

Vi håper konferansen vil bidra til økt nordisk samarbeid mellom framtidige forskere og klinikere slik at nordiske innbyggere blir godt ivaretatt i framtiden. Vi håper også å bidra til fortsatt samarbeid mellom deltagende institusjoner.

Keynote speakers:
Professor Sandro Galea, Boston University School of Public Health 
Professor Esperanza Diaz, Universitetet i Bergen
Professor Atle Dyregrov, Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen
Professor Jarle Eid, Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen
Professor Arna Hauksdottir, University of Iceland
Professor Unnur Anna Valdimarsdóttir, University of Iceland

Seminarledere:
Professor Atle Dyregrov, Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen
Professor Jarle Eid, Senter for krisepsykologi, Universitetet i Bergen
Professor Arna Hauksdottir, University of Iceland
Professor Unnur Anna Valdimarsdóttir, University of Iceland

Dagskonferansen er gratis for deltakerne. Lunsj må bekostes av den enkelte deltaker.
Konferansen er et samarbeid mellom Senter for krisepsykologi og Pandemisenteret, Universitetet i Bergen, Universitetet of Iceland, og Nordress

Paneldebatt:
Studentene og "ekspertene" vil diskutere hvordan unge opplever framtiden i en tid med trusler som pandemi og klimaforandringer.

Paneldeltakere:
Direktør Kikki Flesche Kleiven, Bjerknes Centre for Climate Research
Professor Arna Hauksdottir, University of Iceland
Professor Atle Dyregrov, Universitet i Bergen, Senter for krisepsykologi
Studenter fra Amalie Skrams videregående skole

Debattleder vil bli annonsert om kort tid

Dagskonferansen vil finne sted i Bergen 17. november i Universitetets aula, Bergen.

Studentseminaret vil finne sted 18. til 19. november, 2021, Møllendalsbakken 9, Bergen.

  Program for konferansen

 Påmeldingen avsluttet

17. november 2021.: Åpen konferanse om psykologiske følger etter pandemier/naturkatastrofer/klimaendringer

Konferansen er åpen  for studenter fra alle profesjoner, fagfolk og akademikere, media og andre med interesse for temaet. Dagskonferansen er gratis for deltakerne. Lunsj må bekostes av den enkelte deltaker.

Før lunsj

  • Health and psychosocial consequences of pandemics in the Nordic countries
  • Health and psychosocial consequences of natural disasters in the Nordic countries
  • Children’s fear of pandemics and climate change

Etter lunsj

  • A panel discussion with adolescents and professionals on psychosocial issues related to pandemics and natural disasters including climate change
  • Collective responses to environmental crises
  • Lessons learned from the Covid-19 pandemic
  • What have we learned from COVID-19 that can help us address the consequences of future disasters

Påmelding til konferansen

 

18. og 19. november 2021: Seminar for inntil 20 psykologistudenter fra de nordiske landene

Seminaret er åpent for inntil 20 studenter som har fullført Bachelor grad eller tilsvarende. Studentene vil motta en liste over anbefalt litteratur og kort oppsummering av fire case scenarier samt annen nødvendig informasjon innen oktober for nødvendig forarbeid.

Workload: Five ECTS (University of Bergen)
Recommended reading: 200 pages
Formal evaluation:Case report in English (5000 words): pass/fail
In order to obtain credits, all three days must be attended.
THE SEMINAR AND ITS WORKLOAD MUST BE APPROVED BY THE FACULTY BOARD IN ORDER TO BE CREDIT-YIELDING.

Registration closed