Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forskningsprosjekt

Internasjonalt samarbeid om kjønnsforskning ved SKOK

SKOK er en av fire partnerinstitusjoner som skal fremme samarbeid og nettverksbygging mellom PhD-stipendiater i kjønnsforskning fra Linköping, Budapest, Cape Town, og Bergen.

International collaboration at SKOK
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Til høsten skal UiB være vertskap for deltakerene i samarbeidsprosjektet.

Bak den lange tittelen til prosjektet “New tools for transnational analysis in postgraduate intersectional gender research – towards long-term international collaborations in doctoral and postdoctoral training” (heretter New Tools) gjemmer det seg et ambisiøst og omfattende samarbeid mellom kjønnsforskningsinstitusjoner i Linköping, Budapest, Cape Town, og selvsagt også Bergen. Samarbeidsprosjektet er finansiert av den Svenske Stiftelsen for Internasjonalisering av Høyere Utdanning og Forskning (STINT), og har som mål om å styrke samarbeidet mellom partnerinstitusjonene, og utvikle nye metodiske og teoretiske verktøy og nettverk som unge generasjoner med kjønnsforskere kan dra nytte av.

Prosjektet er i all hovedsak satt sammen av forskere som befinner seg på et tidlig stadium i sine karrierer, først og fremst doktorgradsstipendiater og postdoktorer. Et av hovedmålene til prosjektet er å etablere et internasjonalt miljø for skolering av kjønnsforskere, med trening i transnasjonal forskning. Å være en del av et transnasjonalt forskernettverk vil styrke unge forskere, og gjøre dem attraktive for akademia i framtiden, samtidig som eksisterende forskningsmiljø vil dra nytte av innsikten og ressursene som deltakerne i prosjektet vil tilegne seg. SKOKs representant er Dinara Yangeldina, som i sitt PhD-prosjekt studerer hvordan interseksjonelle feministiske diskurser kommer til uttrykk i russiskspråklige nettforum.

Dinara deltok på den første av i alt fire «stay-in residencies» som prosjektet er strukturert rundt. Hun forklarer hvordan arbeidet til forskergruppen er organisert:

– New Tools hadde oppstart i 2016, og skal gå over fire år. Hvert år vil en av partnerinstitusjonene være vertskap til en «stay-in residence» for PhD-stipendiatene som deltar i prosjektet. Først ut var Linköping i september og oktober 2016. I løpet av de to månedene som oppholdet varte, deltok vi på en rekke aktiviteter, som workshops, PhD-kurs, forelesninger og filmvisninger, forteller Dinara. Hun er med i arbeidsgruppen som planlegger årets samling, som skal finne sted i Bergen dette høstsemesteret.

– Årets opphold starter med en todagers konferanse for deltakerene, og blant annet involvere et PhD-kurs som også vil være åpent for PhD-studenter ved UiB som ønsker å delta. I tillegg har vi planlagt å arrangere SKOKs årlige PhD-stafett parallelt med STINT-prosjektet, og håper at det vil gi deltakerne mulighet for å knytte kontakter til flere PhD stipendiater ved UiB.

Til grunn for prosjektet ligger ideen om at kunnskap er situert og betinget av den geopolitiske konteksten der den utvikles. Prosjektets samarbeidspartnere representerer det globale nord/vest, øst, og sør, og har slik hvert sitt unike perspektiv å bidra med. Gjennom å integrere disse perspektivene, eller situerte kunnskapspraksisene, håper deltakerne i prosjektet å overskride lokale/nasjonale metodologiske praksiser og teoretiske tradisjoner. Samtidig er det viktig for prosjektet å unngå universalistiske tilnærminger i kjønnsforskningen som tilsidesetter betydningen av lokal kontekst. Prosjektet tar med andre ord sikte på å utvikle nye transnasjonale praksiser for kunnskapsproduksjon som også er sensitive for den lokale konteksten som kunnskapen produseres i, og føyer seg dermed inn i eksisterende tradisjoner for selv-reflekterende og -kritisk produksjon av vitenskapelig kunnskap.

Forholdet mellom vesten og det post-sosialistiske Øst-Europa, samt forholdet mellom det globale nord og sør, vil i dette prosjektet danne de geopolitiske rammene for samarbeidet. Gjennom å utforske og utfordre hverandres arbeid, er målet at føringene som disse rammene legger for akademisk kunnskap skal tydeliggjøres. Forhåpentligvis vil dette bidra til å styrke kjønnsforskningen ved deltakerinstitusjonene.

For Dinara var prosjektet en mulighet til å etablere nye forskningskontakter, og bli kjent med kjønnsforskere med en helt annen kulturell bakgrunn enn hennes egen. I Linköping fikk hun spesielt god kontakt med Tigist Shewarega Hussen, en etiopisk PhD-student fra Universitetet i West Cape, Sør Afrika.

– Vi holder jevnlig kontakt via Skype, for å holde på det gode samarbeidet, sier hun. Hun ser frem til å ønske deltakerne velkommen til Bergen i høst, sammen med resten av staben ved SKOK.