Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Prisutdeling

Randi Gressgård hedres for 2000-tallets artikkel

Tidsskrift for kjønnsforskning har i anledning sin 40-årsdag feiret med prisutdelinger til én utvalgt artikkel for hvert av tiårene tidsskriftet har eksistert.

Hovedinnhold

Tiårets artikkel fra 2000-tallet er Randi Gressgårds «Muslimen med slør, den anorektiske og den transseksuelle – hva har de til felles?».

Gressgård er en av fem utvalgte kjønnsforskere som det ble gjort stas på da Tidsskrift for Kjønnsforskning feiret 40 år denne uken. I artikkelen spør hun hva som skjer når noen kvinner frivillig velger ufrihet. Problemet belyses gjennom tre tilsynelatende forskjellige fenomen: kvinnelige anorektikere, mann-til-kvinne transseksuelle, og muslimske kvinner med slør. Gressgård argumenterer i sin analyse at hvert av disse fenomenene utgjør grensefigurer som på ulikt vis synliggjør et kjønnshierarki i vestlige samfunn.

I juryens begrunnelse står det at:

Gressgårds artikkel er talende for tiåret 2000–2009 i den forstand at tematisk og teoretisk bredde utforskes og analyseres i større grad; vi ser altså en tiltakende spredning i tilnærmingsmåter, i teoretisk og metodisk inspirasjon. Komiteen var enig om at Gressgård her har skrevet en «lærd» artikkel med stor relevans og evne til å engasjere også tolv år senere.

Artikkelen ble først trykket i 2005, og en engelsk utgave ble publisert i European Journal of Women's Studies i 2006. Artikkelen er på trykk i jubileumsnummeret for tidsskriftet, sammen med de fire andre vinnerartiklene.

Du kan lese mer om prisutdelingen og Gressgård sin artikkel ved å følge lenkene nederst på siden.

SKOK gratulerer Randi Gressgård med prisen!