Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

PUBLIKASJONER

Publikasjoner ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

På denne siden vil vi samle publikasjoner av forskere ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Siden vil bli oppdatert kontinuerlig

books

Publikasjoner 2017

Bygnes, Susanne; Karlsen, Marry-Anne. Krise og kontinuitet i mottak av flyktninger i Norden i Tidsskrift for velferdsforskning 2017

Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil. Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? i Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(4) s. 332-348

Gressgård, Randi. The racialized death-politics of urban resilience governance in Social Identities 2017 https://doi.org/10.1080/13504630.2017.1418605

Gressgård, Randi. Aseksualitet- ei utfordring frå periferien av seksualitetsfeltet i Syn og Segn 2017 ;Volum 123.(3) s. 72-77

Halberg, Claus. Fighting the Good Fight? On Some Recent Transcendentalist Objections to “Naturalized Phenomenology”. Études Phénoménologiques - Phenomenological Studies 2017 ;Volum 1. s. 135-165

Jacobsen, Christine M. The (in)egalitarian dynamics of Gender Equality and Homotolerance in Contemporary Norway i Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-59790-4. s. 313-336

Jacobsen, Christine M. Veiled Nannies and Secular Futures in France. Ethnos 2017

 

Publikasjoner 2016