Hjem

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

PUBLIKASJONER

Publikasjoner ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

På denne siden vil vi samle publikasjoner av forskere ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Siden vil bli oppdatert kontinuerlig

books

Publikasjoner 2019

Jacobsen, Christine M. (2019). “On Feminist Critique and How the Ontological Turn is Queering Anthropology” (m. Annelin Eriksen), i Paul Boyce, EJ Gonzalez-Polledo and Silvia Posocco – (red.) Queering Knowledge: Analytics, Devices and Investments after Marilyn Strathern. Routledge: London and New York.

Gressgård, Randi. (2019). "Politisk korrekthet, identitetspolitikk og ytringsfrihet". Tidsskrift for Samfunnssforskning. Vol. 60(1).

Tidligere publikasjoner

Jacobsen, Christine M.; Vestel, Viggo Jan. 'Look into my eyes': music, religion, and the politics of Muslim youth in Norway. Journal of Muslims in Europe, Volum 7.(1) s. 47-72

Tretvik, Aud Mikkelsen; Johansen, Hanne Marie; et al. Herrenes historie, igjen?. Historikeren 2018 (1) s. 6-10

Bygnes, Susanne; Karlsen, Marry-Anne. Krise og kontinuitet i mottak av flyktninger i Norden i Tidsskrift for velferdsforskning 2017

Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil. Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? i Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(4) s. 332-348

Gressgård, Randi. The racialized death-politics of urban resilience governance in Social Identities 2017 https://doi.org/10.1080/13504630.2017.1418605

Gressgård, Randi. Aseksualitet- ei utfordring frå periferien av seksualitetsfeltet i Syn og Segn 2017 ;Volum 123.(3) s. 72-77

Halberg, Claus. Fighting the Good Fight? On Some Recent Transcendentalist Objections to “Naturalized Phenomenology”. Études Phénoménologiques - Phenomenological Studies 2017 ;Volum 1. s. 135-165

Jacobsen, Christine M. The (in)egalitarian dynamics of Gender Equality and Homotolerance in Contemporary Norway i Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-59790-4. s. 313-336

Jacobsen, Christine M. Veiled Nannies and Secular Futures in France. Ethnos 2017

Gjerden, J., Jegerstedt, K., & Švrljuga, Ž. (2016). “The Venus Hottentot Is Unavailable for Comment”: Questioning the Politics of Representation Through Aesthetic Practices. In Gendered Citizenship and the Politics of Representation (pp. 281-303). Palgrave Macmillan UK.

Gressgård, R. (2016) Ekstrem forvandling: fra inkludering til brutal utstøting i samfunnsliv og økonomi. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 34(2-3) pg. 236-243.Gressgård, R. (2016). Welfare Policing and the Safety–Security Nexus in Urban Governance. Nordic Journal of Migration Research, 6(1), pg. 9-17.

Gressgård, R., & Gudrun Jensen, T. (2016). Planning for Pluralism in Nordic Cities. Nordic Journal of Migration Research, 6(1), 1-8.

Husakouskaya, N. (2016, May). Queering Mobility in Urban Gauteng: Transgender Internal Migrants and Their Experiences of “Transition” in Johannesburg and Pretoria. In Urban Forum (pp. 1-20). Springer Netherlands.

Jacobsen, C. M., Fernando, M., & Jakobsen, J. (2016). gender, sex and religious freedom in the context of secular law. Feminist Review, 113(1), 93-102.

McCormack, D., & Salmenniemi, S. (2016). The biopolitics of precarity and the self. European Journal of Cultural Studies, 19(1), 3-15.

Gressgård, R. (2015). The instrumentalization of sexual diversity in a civilizational frame of cosmopolitanism and tolerance. Global Justice and Desire: Queering Economy, pg. 99-114.

Gressgård, R. (2015). The power of (re) attachment in urban strategy: interrogating the framing of social sustainability in Malmö. Environment and Planning A, 47(1), pg. 108-120.

Gressgård, R. (2015). The whole city or the city as a whole? Questioning the conceptual assumptions of social sustainability in urban governance. Transformations of Scandinavian cities: Nordic perspectives on urban marginalization and social sustainability, pg. 199-216.

Jacobsen, C. M. (2015). Communicating Irregular Migration. American Behavioral Scientist, 59(7), 886-897.

Jacobsen, C. M., Stoltz, P., Gemzöe, L., Fahlgren, M., Bencivenga, R. (2015). Perspectives on gender studies in Denmark, Norway and Sweden. About gender. International journal of gender studies.

Johansen, H. M. (2015). Mødrehjemmene. Filantropiske prosjekter i sosialhjelpstatens tid. Tidsskrift for velferdsforskning (4) pg. 280-293.

McCormack, D. (2015). Hopeful Monsters: A Queer Hope of Evolutionary Difference. Somatechnics, 5(2), pg. 154-173.

McCormack, D., & Riggs, D. W. (2015). The Ethics of Biomedical TourismSomatechnics, Volume 5 Issue 1, pg. 1-11.