Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
PUBLIKASJONER

Publikasjoner ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning

På denne siden vil vi samle publikasjoner av forskere ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Siden vil bli oppdatert kontinuerlig

books
Foto/ill.:
colourbox

Hovedinnhold

Publikasjoner 2023

Arora, Swati; Koobak, Redi & Lykke, Nina (2023) Decolonization, the University, and Transnational Solidarities, i (red.) Lykke, Nina; Koobak, Redi; Bakos, Petra, Arora, Swati & Mohamed, Kharnita (2023) Pluriversal Conversations on Transnational Feminisms. And Words Collide from a Place. London: Routledge.

Bakos, Petra; Koobak, Redi & Mohamed, Kharnita (2023) From Affective Pedagogies to Affected Pedagogues (2023), i (red.) Lykke, Nina; Koobak, Redi; Bakos, Petra, Arora, Swati & Mohamed, Kharnita (2023) Pluriversal Conversations on Transnational Feminisms. And Words Collide from a Place. London: Routledge.

Gressgård, Randi & Lozic, Vanja (2023) Shifting notions of vulnerability and learning in Swedish prevention policy, i Heath-Kelly, Charlotte & Gruber, Barbara (red.) Vulnerability: Governing the social through security politics. Manchester University Press, 2023.

Jegerstedt, Kari; Michelsen, Per Arne & Neple, Anemari (red.) Politikk, kunst og kjærlighet - nye perspektiver på Torborg Nedreaas' forfatterskap. Scandianvian Academic Press, 2023.

Jegerstedt, Kari; Michelsen, Per Arne & Neple, Anemari (2023) "Vent ikke noen beskjedenhet fra meg". Om kanoniseringen av en forfatter, i Jegerstedt, Kari; Michelsen, Per Arne & Neple, Anemari (red.) Politikk, kunst og kjærlighet - nye perspektiver på Torborg Nedreaas' forfatterskap. Scandianvian Academic Press, 2023.

Jegerstedt, Kari & Marhaug, Sofie (2023) De varme hendene: Betraktninger over den politiske kunstens (u)mulighet, i Jegerstedt, Kari; Michelsen, Per Arne & Neple, Anemari (red.) Politikk, kunst og kjærlighet - nye perspektiver på Torborg Nedreaas' forfatterskap. Scandianvian Academic Press, 2023.

Jacobsen, Christine M. & Karlsen, Marry-Anne (2023) The Meanings of Chronopolitics and Temporal Awareness in Feminist Ethnographic Research, i (red.) Lykke, Nina; Koobak, Redi; Bakos, Petra, Arora, Swati & Mohamed, Kharnita (2023) Pluriversal Conversations on Transnational Feminisms. And Words Collide from a Place. London: Routledge.

Karlsen, Marry-Anne (2023) Governing migration through vulnerability at Spain’s southern maritime border: a malleable concept in a securitised and marketised regime. Journal of Ethnic and Migration Studies.

Kawesa, Victoria; Koobak, Redi & Lykke, Nina (2023) Living an African Feminist Life - Decolonial Perspectives (2023), i (red.) Lykke, Nina; Koobak, Redi; Bakos, Petra, Arora, Swati & Mohamed, Kharnita (2023) Pluriversal Conversations on Transnational Feminisms. And Words Collide from a Place. London: Routledge.

Koobak, Redi (2023) Scenes of Precarity, i Lykke, Nina; Koobak, Redi; Bakos, Petra, Arora, Swati & Mohamed, Kharnita (2023) Pluriversal Conversations on Transnational Feminisms. And Words Collide from a Place. London: Routledge.

Lykke, Nina; Koobak, Redi; Bakos, Petra; Arora, Swati & Mohamed, Kharnita (2023) Colling Words and Worlds, i Lykke, Nina; Koobak, Redi; Bakos, Petra, Arora, Swati & Mohamed, Kharnita (2023) Pluriversal Conversations on Transnational Feminisms. And Words Collide from a Place. London: Routledge.

Yangeldina, Dinara (2023) Beautiful Diversity? Diversity Rhetoric, Ethnicized Visions, and Nesting Post-Soviet Hegemonies in the Multimedia Project The Ethnic Origins of Beauty, i (red.) Lykke, Nina; Koobak, Redi; Bakos, Petra, Arora, Swati & Mohamed, Kharnita (2023) Pluriversal Conversations on Transnational Feminisms. And Words Collide from a Place. London: Routledge.

Aarstein, Kjersti Irene (2023) Vanskelige mødre i norsk litteratur. Av måneskinn gror det ingenting og Herdis-triologien i tradisjonen for konfliktpregede mor-datter-fortellinger, i Jegerstedt, Kari; Michelsen, Per Arne & Neple, Anemari (red.) Politikk, kunst og kjærlighet - nye perspektiver på Torborg Nedreaas' forfatterskap. Scandianvian Academic Press, 2023.

Publikasjoner 2022

Johansen, Hanne M. (2022) Kapittel 2.12: Tverrfaglig kvinne- og kjønnsforskning, i Andersen, Astri, Blažević, Dunja & Elvbakken, Kari Tove (red.) Vitenskap og vitenskapshistorier, bind 1–3, Universitetet i Bergen 1946-2021. Fagbokforlaget, 2022.

Gressgård, Randi (2022) Kapittel 7 Interseksjonalitet og ignoranse: Fra synliggjøring til avkolonialisering, i Cora Alexa Døving (red.) Rasisme - Fenomenet, forskningen, erfaringene. Universitetsforlaget, 2022.

Gressgård, Randi (2022) Dialogue in a Polarized World - Is There a Way Out? i Dunaj, Ľ., & Mertel, K.C. (Eds.) (2022) Hans-Herbert Kögler’s Critical Hermeneutics. London: Bloomsbury Academic

Halberg, Claus (2022) «Natur» er også et ord: Om å ta natur på alvor i feministisk teori. Tidsskrift for kjønnsforskning. Volum 46, Issue 2, pp. 72-84.

Halberg, Claus (2022) Neurosexism, Neurofeminism, and Neurocentrism: From Gendered Brains to Embodied Minds. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.

Jacobsen, Christine M. (2022)  Temporality and the politics of the migrant body. Anthropologie & Santé [Online], 24 bis (hors-série)

Jegerstedt, Kari (2022) Simone de Beauvoir og den feministiske arven etter Hegel. Revisjon, subversjon, dekonstruksjon. Agora Nr. 4, 21-1,22.

Johansen, Hanne Marie (2022) Visjon om et familievennlig og tørrlagt Norge! Kvinners avholdskamp på kristen grunn. Et feministisk og internasjonalt perspektiv, i Okkenhaug, Inger Marie & Skeie, Karina Hestad (red.) (2022) Transnasjonale perspektiv på sekularitet og religion. Norske aktører, ideer, forhandlinger og praksis 1846-1986. Universitetsforlaget.

Koobak, Redi (2022) The lay of the land. European Journal of Women’s Studies. 29(3):379-383.

Publikasjoner 2021

Karlsen, Marry-Anne (2021). Migration Control and Access to Welfare: The Precarious Inclusion of Irregular Migrants in Norway. London and New York, Routledge.

Jacobsen, Christine M. (2021) God will reward you: Muslim practices of caring for precarious migrants in the context of secular suspicion. Contemporary Islam 15, 153–168.

Koobak, Redi; Tlostanova, Madina & Thapar-Björkert, Suruchi (eds.) (2021) Postcolonial and Postsocialist Dialogues: Intersections, Opacities, Challenges in Feminist Theorizing and Practice (1st ed.) Routledge.

Maddox, Rowan (2021). Reading Walter Benjamin with a Disability Lens. The Storyteller and The Mummerehlen. Journal of Literary & Cultural Disability Studies. 15, (1), 93–108.

Publikasjoner 2020

Jacobsen, C. (red.), Karlsen, M.A. (red.), Khosravi, S. (red.) (2020). Waiting and the Temporalities of Irregular Migration. London: Routledge.

Koobak, Redi; Tapar-Björkert, Suruchi (2020). Common Ground: Exploring Hospitality through Art. Discover Society.

Drangsland, Kari Anne (2020). Bordering through recalibration: Exploring the temporality of the German “Ausbildungsduldung." Environment and Planning C: Politics and Space 0(0) 1–18.

Drangsland, Kari Anne (2020). Waiting as a redemptive state: The ‘Lampedusa in Hamburg’ and the offer from the Hamburg government. Time & Society 2020, Vol. 29 (2) 318–339.

Gressgård, Randi; Lewicki, Paweł og Smoczyński, Rafał (red.) (2020). Intersections. East European Journal of Society and Politics, (special issue on "Struggles over Europe: Post-colonial East/West dynamics of race, gender and sexuality")6(3).

Gressgård, Randi og Smoczyński, Rafał. "Noble Polish sexuality and the corrupted European body". Intersections: East European Journal of Society and Politics (special issue on "Struggles over Europe: Post-colonial East/West dynamics of race, gender and sexuality" co-edited by R. Gressgård, P. Lewicki & R. Smoczynski) 6(3) 2020: 13-32.

Gressgård, Randi og Husakouskaya, Nadya. "Europeanization as civilizational transition from East to West: The diffusion of sexual modernity and racial displacement in Ukraine". Intersections: East European Journal of Society and Politics (special issue on "Struggles over Europe: Post-colonial East/West dynamics of race, gender and sexuality" co-edited by R. Gressgård, P. Lewicki & R. Smoczynski) 6(3) 2020: 74-96.

Gressgård, Randi og Lozic, Vanja (2020): "The shifting status of failure and possibility: Resilience and the 'shift' in partnership-organized prevention in Sweden." Politics 40(3): 332-347.

Jegerstedt, Kari. Literature as Philosophy of the Real: Ethics and Sexual Difference in Coetzee's Disgrace, i Rösing et al. (red.) Analysing the Cultural Unconscious. Science of the Signifier, Bloomsbury Academic (2020).

Sandal, Sigrid (2020) Transvestittbehandlingssspørsmålet. Helsetilbod ved transseksualisme i Noreg 1952-1979. Historisk tidsskrift. Volum 99 (4), 316-331

Yangeldina, Dinara (2020) #Russianrapisracist vs #RussianNaziPurgeParty: On Geopolitics, Trolling and the Mistranslation of Race in a Twitter Controversy, i The Cultural is Political: Intersections of Russian Art and State Politics. Bergen: Dept of Foreign Languages, University of Bergen.

Publikasjoner 2019

Gressgård, Randi. (2019). "Politisk korrekthet, identitetspolitikk og ytringsfrihet". Tidsskrift for Samfunnssforskning. Vol. 60 (1). 

Gressgård, Randi. (2019). "The racialized death-politics of urban resilience governance." Social Identities (special issue on "racial urbanities," red. Manuela Boatca, Karim Murji og Giovanni Picker) 25(1): 11–25

Gressgård Randi, Vanja Lozic. The shifting status of failure and possibility: Resilience and the ‘shift’ in partnership-organized prevention in Sweden, 2019, Politics.

Halberg, Claus. Do Brain Decoders Have an Ontological Mind of Their Own? Response to Nikolas Rose, Article Commentary, Body & Society, SAGE journals.

Halberg, Claus (2019) (Ne pas) avoir foi en les choses: le cognitivisme et le fondement abyssal de la vie, i: Action Et Incertitude: Les Epreuves de l'Incertain. Schwabe Verlag

Gjerden, Jorun Svensen; Jegerstedt, Kari & Švrljuga, Željka (eds.) (2019). Exploring the Black Venus Figure in Aesthetic Practices. Brill | Rodopi.

Johansen, Hanne M. Skeive linjer i norsk historie frå norrøn tid til i dag, Samlaget

Jacobsen, Christine M. (2019). “On Feminist Critique and How the Ontological Turn is Queering Anthropology” (m. Annelin Eriksen), i Paul Boyce, EJ Gonzalez-Polledo & Silvia Posocco – (red.) Queering Knowledge: Analytics, Devices and Investments after Marilyn Strathern. Routledge: London and New York.

Koobak, R. (2019) "Artistic Interventions: Gender and Nation in Contemporary War Art" i Åse, C. (red.), Wendt, M. (red.). (2019). Gendering Military Sacrifice. London: Routledge

Koobak, R. (2019) "Determined Disidentifications: Reframing the Limits of the Field Imaginary of Feminist Studies" i Teresa Kulawik & Zhanna Kravchenko - (red.) Borderlands in European Gender Studies. Beyond the East-West Frontier. Routledge.

Tlostanova, M., Thapar-Björkert, S., & Koobak, R. (2019). The Postsocialist ‘Missing Other’ of Transnational Feminism? Feminist Review, 121(1), 81–87.

Aarstein, Kjersti (2019) H.C.Andersen's Black Venus Fairy Tale. "The Marsh King's Daughter" and the Aftermath of Danish Colonialism, i Exploring the Black Venus Figure in Aesthetic Practices. Brill Academic Publishers, 41-62

Publikasjoner 2018

Jacobsen, Christine M.; Vestel, Viggo Jan (2018)  'Look into my eyes': music, religion, and the politics of Muslim youth in Norway. Journal of Muslims in Europe, Volum 7.(1) s. 47-72

Koobak, Redi (2018) Narrating Feminisms: What Do We Talk about When We Talk about Feminism in Estonia? Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography. Volume 25.(7), 1010-1024

Tretvik, Aud Mikkelsen; Johansen, Hanne Marie; et al. Herrenes historie, igjen?. Historikeren 2018 (1) s. 6-10

Publikasjoner 2017

Bygnes, Susanne; Karlsen, Marry-Anne. Krise og kontinuitet i mottak av flyktninger i Norden i Tidsskrift for velferdsforskning 2017

Eide, Helene Marie Kjærgård; Homme, Anne; Karlsen, Marry-Anne; Lundberg, Kjetil. Omsorgssektoren som integreringsarena: En hurtig og enkel vei til varig arbeid for flyktninger og innvandrere? i Tidsskrift for velferdsforskning 2017 ;Volum 20.(4) s. 332-348

Gressgård, Randi. The racialized death-politics of urban resilience governance in Social Identities 2017 https://doi.org/10.1080/13504630.2017.1418605

Gressgård, Randi. Aseksualitet- ei utfordring frå periferien av seksualitetsfeltet i Syn og Segn 2017 ;Volum 123.(3) s. 72-77

Halberg, Claus. Fighting the Good Fight? On Some Recent Transcendentalist Objections to “Naturalized Phenomenology”. Études Phénoménologiques - Phenomenological Studies 2017 ;Volum 1. s. 135-165

Jacobsen, Christine M, (2017) The (in)egalitarian dynamics of Gender Equality and Homotolerance in Contemporary Norway i Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. Palgrave Macmillan

Jacobsen, Christine M. Veiled Nannies and Secular Futures in France. Ethnos 2017

Publikasjoner 2016

Karlsen, Marry-Anne (2017) The Limits of Egalitarianism: Irregular Migration and the Norwegian Welfare State, i Egalitarianism in Scandinavia. Historical and Contemporary Perspectives. Palgrave Macmillan

Gjerden, J., Jegerstedt, K., & Švrljuga, Ž. (2016). “The Venus Hottentot Is Unavailable for Comment”: Questioning the Politics of Representation Through Aesthetic Practices. In Gendered Citizenship and the Politics of Representation (pp. 281-303). Palgrave Macmillan UK.

Gressgård, R. (2016) Ekstrem forvandling: fra inkludering til brutal utstøting i samfunnsliv og økonomi. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 34(2-3) pg. 236-243.Gressgård, R. (2016). Welfare Policing and the Safety–Security Nexus in Urban Governance. Nordic Journal of Migration Research, 6(1), pg. 9-17.

Gressgård, R., & Gudrun Jensen, T. (2016). Planning for Pluralism in Nordic Cities. Nordic Journal of Migration Research, 6(1), 1-8.

Husakouskaya, N. (2016, May). Queering Mobility in Urban Gauteng: Transgender Internal Migrants and Their Experiences of “Transition” in Johannesburg and Pretoria. In Urban Forum (pp. 1-20). Springer Netherlands.

Jacobsen, C. M., Fernando, M., & Jakobsen, J. (2016). Gender, sex and religious freedom in the context of secular law. Feminist Review, 113(1), 93-102.

McCormack, D., & Salmenniemi, S. (2016). The biopolitics of precarity and the self. European Journal of Cultural Studies, 19(1), 3-15.

Publikasjoner 2015

Gressgård, R. (2015). The instrumentalization of sexual diversity in a civilizational frame of cosmopolitanism and tolerance. Global Justice and Desire: Queering Economy, pg. 99-114.

Gressgård, R. (2015). The power of (re) attachment in urban strategy: interrogating the framing of social sustainability in Malmö. Environment and Planning A, 47(1), pg. 108-120.

Gressgård, R. (2015). The whole city or the city as a whole? Questioning the conceptual assumptions of social sustainability in urban governance. Transformations of Scandinavian cities: Nordic perspectives on urban marginalization and social sustainability, pg. 199-216.

Jacobsen, C. M. (2015). Communicating Irregular Migration. American Behavioral Scientist, 59(7), 886-897.

Jacobsen, C. M., Stoltz, P., Gemzöe, L., Fahlgren, M., Bencivenga, R. (2015). Perspectives on gender studies in Denmark, Norway and Sweden. About gender. International journal of gender studies.

Johansen, H. M. (2015). Mødrehjemmene. Filantropiske prosjekter i sosialhjelpstatens tid. Tidsskrift for velferdsforskning (4) pg. 280-293.

McCormack, D. (2015). Hopeful Monsters: A Queer Hope of Evolutionary Difference. Somatechnics, 5(2), pg. 154-173.

McCormack, D., & Riggs, D. W. (2015). The Ethics of Biomedical TourismSomatechnics, Volume 5 Issue 1, pg. 1-11.