Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forskningsprosjekt

FEMSAG - Feminist Theory After Sex and Gender

FEMSAG var et forskningsprosjekt som omhandlet arv- og miljø-problematikken i feministisk tenkning. Det bke finansiert av EU under Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowships (MSCA IF).

Stones
FEMSAG hadde som formål å klargjøre begrepene "natur" og "kultur" i et filosofisk perspektiv, samt rollene disse spiller/ikke spiller i kjønnsstudier såvel som i den offentlige sfæren relatert til lovgiving rundt kjønn og seksualitet.
Foto/ill.:
Anne Gjertrud Halberg

Hovedinnhold

Dette prosjektet, som varte fra 2017 til 2021, tok sikte på å utvikle begrepslige verktøy for å belyse spørsmål knyttet til arv- og miljø-problematikken, en problematikk som ligger i kjernen av samtidens debatter om kjønn innen vitenskap, filosofi og politikk. Denne overordnede målsetningen ble søt implementert gjennom tre individuelle arbeidspakker (WP).

I den første av disse ble det fokusert spesielt på nyere forsøk innen feministiske vitenskapsstudier på å gå i rette med såkalte slagsider («biases») i forståelsen av kjønn innen aktuell hjerneforskning. WP2 bidrog til den filosofiske debatten innen såkalt materiell feminisme («material feminisms») angående det grunnleggende spørsmålet om hvordan begrepene om «natur» og «kultur» kan eller bør forstås, sett fra et feministisk ståsted. I den siste arbeidspakken, WP3, ble det knyttet an til pågående samtaler om hvordan den fenomenologiske tradisjonen innen europeisk filosofi kan gjøres relevant for forståelsen av transkjønnede personers levde erfaring. Denne overordnede målsetningen ble søkt implementert gjennom tre individuelle arbeidspakker (WP).

Les mer på prosjektets offisielle nettside.

EU-flagg

EU-midlene MSCA er lønns- og mobilitetsmidler for forskere som vil fremme sin karriere med et utenlandsopphold. De er åpne for alle fagfelt, har ingen tematiske prioriteringer og forutsetter mobilitet.

Foto/ill.:
Colourbox