Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Forskningsprosjekt

FEMSAG - Feminist Theory After Sex and Gender

FEMSAG er et forskningsprosjekt som omhandler arv- og miljø-problematikken i feministisk tenkning. Det er finansiert av EU under Marie Sklodowska-Curie Actions Individual Fellowships (MSCA IF).

Stones
FEMSAG har som formål å klargjøre begrepene "natur" og "kultur" i et filosofisk perspektiv, samt rollene disse spiller/ikke spiller i kjønnsstudier såvel som i den offentlige sfæren relatert til lovgiving rundt kjønn og seksualitet.
Foto/ill.:
Anne Gjertrud Halberg

Hovedinnhold

Dette prosjektet tar sikte på å utvikle begrepslige verktøy for å belyse spørsmål knyttet til arv- og miljø-problematikken, en problematikk som ligger i kjernen av samtidens debatter om kjønn innen vitenskap, filosofi og politikk. Denne overordnede målsetningen søkes implementert gjennom tre individuelle arbeidspakker (WP).

I den første av disse fokuseres det spesielt på nyere forsøk innen feministiske vitenskapsstudier på å gå i rette med såkalte slagsider («biases») i forståelsen av kjønn innen aktuell hjerneforskning. WP2 bidrar til den filosofiske debatten innen såkalt materiell feminisme («material feminisms») angående det grunnleggende spørsmålet om hvordan begrepene om «natur» og «kultur» kan eller bør forstås, sett fra et feministisk ståsted. I den siste arbeidspakken, WP3, knyttes det an til pågående samtaler om hvordan den fenomenologiske tradisjonen innen europeisk filosofi kan gjøres relevant for forståelsen av transkjønnede personers levde erfaring.Denne overordnede målsetningen søkes implementert gjennom tre individuelle arbeidspakker (WP).

Les mer på prosjektets offisielle nettside.

EU-flagg

EU-midlene MSCA er lønns- og mobilitetsmidler for forskere som vil fremme sin karriere med et utenlandsopphold. De er åpne for alle fagfelt, har ingen tematiske prioriteringer og forutsetter mobilitet.

Foto/ill.:
Colourbox