Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Årets SKOK- debatt 2020

Bergensmødre, bybanen og feminisme i byplanlegging

Byutvikling for og av hvem?

SKOK-debatten 2020
Hvordan skal vi utvikle byen? Gjester og innbyggere i Bergen blir berørt av hvordan byen utvikles, hvilke transportsystemer som prioriteres, utformingen av private og offentlige rom.
Foto/ill.:
Colourbox

Hvordan skal vi utvikle byen? Gjester og innbyggere i Bergen blir berørt av hvordan byen utvikles, hvilke transportsystemer som prioriteres, utformingen av private og offentlige rom. I sommerens og høstens debatt om byutvikling i forbindelse med lokalvalget i Bergen fekk morsrollen en sentral plass i byutviklingsdebatten. I medier og debattinnlegg før valget var kvinner og spesielt mødre aktive i saker som byutvikling, bompenger og bybane. Organisasjonen Bergens mødre etablerte seg og arbeider for en byutvikling tilpasset barnevogner og kollektive løsninger. Høyre- mødre gikk samtidig ut og posisjonerte seg med ønske om en helt annen utvikling.  

For årets SKOK-debatt ønsker vi å se på byutviklingsdebatten og diskutere viktig spørsmål som: Hvem skal vi høre på i byutviklingsdebatten? Arkitekter, politikere eller folk med barnevogn? Hvordan kan vi diskutere byutvikling og feminisme? Og hva gjør det med diskusjonen at man presenterer seg som ulike roller, f.eks. mødre? 

Til debatten kommer Tina Sinclair, spesialrådgiver i fylkeskommunen for plan og byplanlegging, Susanne Puchberger fra organisasjonen Bergens mødre og Sara Edenheim, dosent i historie og lektor ved Senter for Genusstudier i Umeå. Moderator for debatten Anders Rubing, arkitekt og PhD stipendiat ved SKOK.