Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Disputas : Kari Anne Klovholt Drangsland

Kari Anne Klovholt Drangsland disputerer for ph.d -graden ved Universitetet i Bergen torsdag 21. januar 2021

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Working to ‘Wait Well’"

Opponenter:

  1. Professor Anne McNevin, Department of Politics, New School for Social Research
  2. Professor Ruben Andersson, Oxford Department of International Development, University of Oxford

Leder av komiteen

Professor Randi Gressgård

Disputasleder

Settedekan 

Disputasen holdes på engelsk.

Åpent for alle interesserte.  

 

Meet the candidate: https://uib.zoom.us/j/61565429495?pwd=QlQ2NEhkUW5zTFZ6Y2dhL242SDdrZz09