Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Tverrfaglege metodar i migrasjonsforsking

Denne workshopen utforskar korleis tverrfaglege metodar frå felta juss og antropologi kan brukast produktivt på forskingsspørsmål i migrasjonsfeltet.

An illustration of a dark-skinned man and a white-skinned woman facing each other, with speech bubbles containing the messages "Engage non-refoulement obligations under Article 3" and "Further precarisation of a suspended life."
Foto/ill.:
Pernille Jørgensen, CMI

Hovedinnhold

Vertskap: TemPro (CMI/UiB)

Workshopen er kun for inviterte deltakarar.