Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Lesesirkel

Bergen International Book Club - The Pink Line

I kveldens lesesirkel, leia av Kari Jegerstedt ved SKOK, skal medlemmane diskutere Mark Gevisser si bok The Pink Line - Journeys Across the World's Queer Frontiers.

A black and white photo of a man with glasses and a dark sweater, his office in the background. Litteraturhuset i Bergen's logo is displayed in the left bottom corner. The book cover of The Pink Line - The World's Queer Frontiers to the right
Foto/ill.:
Book cover: Farrar, Straus & Giroux. Photo: Fiona McPherson

Hovedinnhold

Lesesirkelen er relevant for SKOK sitt arrangement The global pink line and culture war på Litteraturhuset 27. april, der Gevisser skal lese høgt frå boka si og diskutere henne med panelistar frå Skeiv Verden Vestland, FRI og SAIH. Randi Gressgård frå SKOK leier samtalen.

I si viktige bok The Pink Line: Journeys Across the World’s Queer Frontiers kartlegg den sør-afrikanske journalisten Mark Gevisser korleis ulike krefter over heile kloden freistar å motverke framskritt innanfor seksualitet og kjønnsidentitet.

Dersom du ønskjer å lese og diskutere The Pink Line i forkant av SKOK sitt arrangement den 27. kan du melde deg på som medlem av lesesirkelen ved å sende ein mail til bookclub@litfestbergen.no og/eller melde deg inn i Facebook-gruppa.

Lesesirkelen går føre seg på engelsk og arrangementet er gratis.