Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Faglige ressurser

Lenker og fagkilder

Her finner du et knippe lenker og nettressurser som er nyttige for deg som skriver om, forsker på, eller underviser i kjønnsproblematikk.

Databaser og ressurser

Hovedinnhold

Dersom du har konkrete spørsmål kan du også kontakte forskerene ved SKOK. Du finner en oversikt over forskere etter kompetansefelt på siden "Kontakt for presse". Du vil også finne en oversikt over vitenskapelige publikasjoner ved SKOK i vårt digitale arkiv.