Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Kontakt for presse

Ansatte på SKOK legger stor vekt på å bidra i det offentlige ordskiftet gjennom formidling til, og dialog med, omverden om både egen forskning og kjønnsforskningens særegne kompetanseområde.

Hovedinnhold

Våre forskere har kompetanse på en rekke ulike temaer innen fagfeltet kvinne- og kjønnsforskning, seksualitet og mangfold. En oversikt over kompetanseområder finner du ved å gå inn på Kontakt – ansattkatalog. Her finner du stikkord for de ulike forskernes kompetansefelt og beskrivelser av deres forskning og publikasjoner. Vi setter pris på om din henvendelse går direkte til den forskeren som har den kompetansen du er på jakt etter, se under. Om du ikke finner noen med kompetansen du søker, kan du besøke nasjonalt informasjonssenter for kjønnsforskning, Kilden.

Likestilling og diskriminering
Hanne Marie Johansen
Førstebibliotekar, historie.  

Randi Gressgård
Professor, samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning. 

Feminisme/feministisk teori
Kari Jegerstedt
Førsteamanuensis, litteraturvitenskap og humanistisk kjønnsforskning. 

Randi Gressgård 
Professor, samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning.

Redi Koobak
Postdoktor, transnasjonale feminismestudier

Dinara Podgornova
Stipendiat, interseksjonelle feministiske diskurser

Rowan Maddox
Stipendiat, medisinsk kulturvitenskap

Seksualitet/skeiv teori
Randi Gressgård
Professor, samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning. 

Kari Jegerstedt
Førsteamanuensis, litteraturvitenskap og humanistisk kjønnsforskning. 

Redi Koobak
Postdoktor, transnasjonale feminismestudier

Rowan Maddox
Stipendiat, medisinsk kulturvitenskap

Annamari Vitikainen
Gjesteforsker, politisk filosofi, sosial og global rettferdighet, kjønn og seksualitet.

Mangfold/multikulturalisme
Randi Gressgård
Professor, samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning.

Annamari Vitikainen
Gjesteforsker, politisk filosofi, sosial og global rettferdighet, kjønn og seksualitet.

Migrasjon
Randi Gressgård
Professor, samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning.

Marry-Anne Karlsen
Forsker, sosialantropologi. 

Kari-Anne Klovholt Drangsland
Postdoktor, humangeografi. 

Christine M. Jacobsen
Gjesteforsker, professor i sosialantropologi

Annamari Vitikainen
Gjesteforsker, politisk filosofi, sosial og global rettferdighet, kjønn og seksualitet.

Planlegging/urbanisme
Kari-Anne Klovholt Drangsland
Postdoktor, humangeografi. 

Anders Rubing
Stipendiat, arkitektur. 

Politikk/politisk teori
Randi Gressgård
Professor, samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning. 

Annamari Vitikainen
Gjesteforsker, politisk filosofi, sosial og global rettferdighet, kjønn og seksualitet.

Helse og velferd
Marry-Anne Karlsen
Forsker, sosialantropologi.

Sexarbeid/prostitusjon
Christine M. Jacobsen
Gjesteforsker, professor i sosialantropologi

Psykoanalyse
Kari Jegerstedt
Førsteamanuensis, litteraturvitenskap og humanistisk kjønnsforskning. 

Demokrati og rettsstat
Randi Gressgård
Professor, samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning.

Sikkerhet
Anders Rubing
Stipendiat, arkitektur.