Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Kontakt for presse

Ansatte på SKOK legger stor vekt på å bidra i det offentlige ordskiftet gjennom formidling til, og dialog med, omverden om både egen forskning og kjønnsforskningens særegne kompetanseområde.

Våre forskere har kompetanse på en rekke ulike temaer innen fagfeltet kvinne- og kjønnsforskning, seksualitet og mangfold. En oversikt over kompetanseområder finner du ved å gå inn på Kontakt – ansattkatalog. Her finner du stikkord for de ulike forskernes kompetansefelt og beskrivelser av deres forskning og publikasjoner. Vi setter pris på om din henvendelse går direkte til den forskeren som har den kompetansen du er på jakt etter, se under. Om du ikke finner noen med kompetansen du søker, kan du besøke nasjonalt informasjonssenter for kjønnsforskning, Kilden.

Likestilling og diskriminering
Hanne Marie Johansen
Førstebibliotekar, historie.  

Randi Gressgård
Professor, samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning. 

Feminisme/feministisk teori
Kari Jegerstedt
Førsteamanuensis, litteraturvitenskap og humanistisk kjønnsforskning. 

Randi Gressgård 
Professor, samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning. 

Claus Halberg
Postdoktor, filosofi og feministisk teori

Redi Koobak
Postdoktor, transnasjonale feminismestudier

Dinara Podgornova
Stipendiat, interseksjonelle feministiske diskurser

Emily Maddox
Stipendiat, medisinsk kulturvitenskap

Seksualitet/skeiv teori
Randi Gressgård
Professor, samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning. 

Kari Jegerstedt
Førsteamanuensis, litteraturvitenskap og humanistisk kjønnsforskning. 

Redi Koobak
Postdoktor, transnasjonale feminismestudier

Emily Maddox
Stipendiat, medisinsk kulturvitenskap

Mangfold/multikulturalisme
Randi Gressgård
Professor, samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning. 

Christine M. Jacobsen
Professor, sosialantropologi.

Migrasjon
Randi Gressgård
Professor, samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning. 

Christine M. Jacobsen
Professor, sosialantropologi. 

Marry-Anne Karlsen
Forsker, sosialantropologi. 

Kari-Anne Klovholt Drangsland
Stipendiat, humangeografi. 

Planlegging/urbanisme
Kari-Anne Klovholt Drangsland
Stipendiat, humangeografi. 

Anders Rubing
Stipendiat, arkitektur. 

Politikk/politisk teori
Randi Gressgård
Professor, samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning. 

Helse og velferd
Marry-Anne Karlsen
Forsker, sosialantropologi. 

Christine M. Jacobsen
Professor, sosialantropologi. 

Psykoanalyse
Kari Jegerstedt
Førsteamanuensis, litteraturvitenskap og humanistisk kjønnsforskning. 

Demokrati og rettsstat
Randi Gressgård
Professor, samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning. 

Sexarbeid/prostitusjon
Christine M. Jacobsen
Professor, sosialantropologi. 

Sikkerhet
Anders Rubing
Stipendiat, arkitektur.