Hjem
Hanne Marie Johansens bilde

Hanne Marie Johansen

Førstebibliotekar, humanistisk kjønnsforsker med bakgrunn i historie
 • E-postHanne.Johansen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 88 09+47 402 99 307
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7808
  5020 BERGEN

Hanne Marie Johansen er tilsett ved Universitetet i Bergen, som førsteamanuensis i humanistisk kjønnsforsking, ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK), og som førstebibliotekar ved Bibliotek for humaniora, Universitetetsbiblioteket. Ved biblioteket har ho ansvar for faga historie, kulturvitskap og kjønnsstudiar. Hanne Marie har doktorgrad (dr.art) i historie, og har arbeid både med eldre og yngre historie, med vekt på kvinne-kjønnshistorie rettshistorie, familiehistorie, og byhistorie. Boka Separasjon og skilsmisse i Norge 1536–1909. En familie- og rettshistorisk studie  frå 2001, frå 2001, var basert på  doktoravhandlinga. Ho har bidratt i fleire bøker, blant anna i I gode og vonde dagar. Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid, frå 2003( Den kjem nå i 4. opplag på Samlaget og som e-bok).  I 2011 ga Hanne Marie ut monografi til Drammen byjubileum: Slik levde de da : familie- og hverdagsliv i Drammen gjennom 200 år (Spartacus).

Våren 2019 kjem Hanne Marie ut med i ny bok på Samlaget forlag kalla Skeive linjer i norsk historie frå norrøn tid til i dag. Her gir ho ei samanfatta fortelling om skeiv historie i Noreg.

Undervisninga til Hanne Marie er knytta til historie, men i dei seinare åra har ho for det meste undervist studieprogram ved SKOK og tverrfagleg kjønnsforsking. Ho har vore emneansvarleg for kurs på BA-nivå om likestilling, inkludering og mangfald. Desse kursa har både global og historisk tilnærming og tar for seg aktuelle likestillings- og mangfaldsutfordringer, med vekt på velferdsstaten og arbeidslivet. I 2019 vil Hanne Marie for første gong ha ansvar for vidareutdanningskurs ("EVU-kurs"), berekna for folk i arbeidslivet.

Hanne Marie deltek på faglege konferansar så vel som meir poplærvitskaplege forum for formidling.

Med si nye bok Skeive linjer i norsk historie frå norrøn tid til i dag blir det heldt lanseringsfest på Litteraturhuset under Regnubuedagane.

NORA- Konferansen Reykjavik:

Hanne Marie Johansen har tidlegare undervist på historiefaget, men i dag senterer hennar undersvisning seg rundt program i kjønnsstudiar. Hausten 2019 har Hanne Marie ansvar for å underviser i videoformat på etterutdanningsemnet KVIK602 Likestilling, inkludering og mangfald.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. The History of Divorce Politics in Norway. Continuity and change. Scandinavian Journal of History. 40-63.
 • Vis forfatter(e) 2015. Mødrehjemmene. Filantropiske prosjekter i sosialhjelpstatens tid. Tidsskrift for velferdsforskning. 280-293.
 • Vis forfatter(e) 2006. Marthe Hommerstad. "Mand af Mand gaaer før Qvinde af Mand". Farbrorretten og odelsjenter på slutten av 1700-tallet og frem til Odelsloven av 1821. Tingbokprosjektet.2005. Oslo. Historisk Tidsskrift (Norge). 732-733.
 • Vis forfatter(e) 2004. Widowhood in Scandinavia - an Introduction. Scandinavian Journal of History. 171-191.
 • Vis forfatter(e) 1991. Ekteskap, erstatning eller avvisning?- Om makesøking og falske ekteskapsløfter i Norge 1570-1800. Historisk Tidsskrift (Norge). 1-29.
 • Vis forfatter(e) 1991. Ekteskap, erstatning eller avvisning? - Om makesøking og falske ekteskapsløfter i Norge 1570-1800. Historisk Tidsskrift (Danmark). 1-29.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2015. Mødrehjemmene - i sosialhjelpstatens tid.
 • Vis forfatter(e) 2015. Melk i historisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) 2012. Husmorbyen Drammen, tiden omkring 1900.
 • Vis forfatter(e) 2012. Barns levekår i det gamle Drammen. En fortelling om ulikhet.
 • Vis forfatter(e) 2011. Slik levde de da.Drammen på 1800-tallet.
 • Vis forfatter(e) 2011. Boklansering. Slik levde de da. Familie- og hverdagsliv i Drammen gjennom 200 år.
 • Vis forfatter(e) 2004. Spedbarnsomsorg og spedbarnsdød i Norge. Et historisk tilbakeblikk.
 • Vis forfatter(e) 1993. Krise i familien? Om seperasjons- og skilsmissepraksis i Norge før Norge før 1900.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2012. Norwegian Mormons 1850-1900. Colonizers of “Zion” (Utah), and part-takers in a transatlantic Mission.
 • Vis forfatter(e) 2011. Yrkeskvinner i Drammen 1900.
 • Vis forfatter(e) 2011. Enslige kvinner i bysamfunn, 1800-tallet.
 • Vis forfatter(e) 2009. Ugifte, eldre menn siste del av 1800-tallet. En marginalisert gruppe i det norske bysamfunnet?
 • Vis forfatter(e) 2009. Single Women's History in 19th Century urban Norway: Household, Family and Work.
 • Vis forfatter(e) 2009. Living alone in a changing society. Widows in urban Norway 1865.
 • Vis forfatter(e) 2009. Household, Family and Work: Single Women in Nineteenth- Century Norway.
 • Vis forfatter(e) 2009. Gift eller skilt? Samliv og samlivsbrudd i historisk belysning. Norge fra reformasjonen til ca. 1800.
 • Vis forfatter(e) 2008. Single women's household position, work and social security - the town of Drammen, Norway in the 19th Century.
 • Vis forfatter(e) 2008. Information literacy education - The University of Bergen, Norway.
 • Vis forfatter(e) 2008. Forskning om enslige i historiske samfunn – statusrapport.
 • Vis forfatter(e) 2008. Forskning om enslige i historiske samfunn – perspektiver og tilnærmingsmåter.
 • Vis forfatter(e) 2008. "Single women's history in 19th Century Norway. Household, family and work.”.
 • Vis forfatter(e) 2007. Konemishandling, vold og skilsmisse som problem i norsk rettshistorie.
 • Vis forfatter(e) 2007. Hairdressers, secretaries, and textile workers: Photography as illustration and source to the history of women employees in Norway 1920's to 1960's.
 • Vis forfatter(e) 2007. Fotografi som dokumentasjon og kilde til historien om kvinner i arbeidslivet. Utfordringer og muligheter.
 • Vis forfatter(e) 2006. Marital violence and divorce in historical perspective.
 • Vis forfatter(e) 2006. Divorced Women's status and rights as 'social widows'- the example of Norway - 17th and 18th century. Using marital status as an analytical category.
 • Vis forfatter(e) 2005. Separerte og skilte kvinners rettigheter som "sosiale" enker, tiden omkring 1800.
 • Vis forfatter(e) 2004. Negotiating Marriage: before, during, after.
 • Vis forfatter(e) 2004. Familieinstitusjonen og kvinne-kjønnsforskningen - en innledning.
 • Vis forfatter(e) 2004. Enker og enkemenn i skandinavisk historie. En forskningsoversikt.
 • Vis forfatter(e) 1997. Sources of natural gas deducted from artificial maturation - an useful analogue to volcanic margin processes?
 • Vis forfatter(e) 1993. Modelling source rock production potentials for diagenetically active compounds. A multivariate approach. Extended abstract in conference proceedings.
Short communication
 • Vis forfatter(e) 2006. Sitat. "At ten a child, at twenty a maid...". HIFO-nytt.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2013. Stemmerett: En stor strateg. Anmeldelse av Magnhild Folkvords bok: Fredrikke Marie Qvam. Rabaldermenneske og strateg. Samlaget 2013, 320 sider. Klassekampen. 3-3.
 • Vis forfatter(e) 2008. Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre. Køn, ret og sædelighed i 1700-tallets Danmark av Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre. Av Nina Javette Koefoed. Historisk Tidsskrift (Norge). 524-526.
 • Vis forfatter(e) 2007. Elisabeth Aasen,Bergenske kvinner fra Sankta Sunniva til Karine korgkoner. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2006. Ammeråd. Medisin og moral. Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. IDA BLOM, SØLVI SOGNER og BENTE ROSENBECK: Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag. Renessanse, reformasjon og revolusjon.Cappelen, Oslo, 2005, 395 s. Historisk Tidsskrift (Norge). 678-682.
 • Vis forfatter(e) 1994. IRÉNE ARTÆUS: "Kvinnorna som blev över. Ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första hälft - fallet Västerås." Doktoravhandling framlagt vid Uppsala universitet 1992. Historisk Tidsskrift (Norge). 231-233.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2019. Skeive linjer i norsk historie frå norrøn tid til i dag.
 • Vis forfatter(e) 2011. Slik levde de da. Familie- og hverdagsliv i Drammen gjennom 200 år.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 1985. "at blive den tyran qvit". En studie av skilsmissesakene ved kapitelretten i Bergen 1604-1708. Bergens historiske forenings skrifter. 7-48.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2019. Politiet erkjenner feil mot homofile. Er det ikkje på tide at også den norske kyrkja ber om orsaking? No er det kyrkja sin tur. Klassekampen. 20-21.
 • Vis forfatter(e) 2013. Kampkvinnen Betzy Kjelsberg. Bergens Tidende. 28-28.
 • Vis forfatter(e) 2013. 'Gemytternes uoverenstemmelse'. Bergens Tidende. 24-24.
 • Vis forfatter(e) 2007. Den naturligste ting? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2005. Mors alder ved fødsler - evig bekymring. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 1998. Separasjon og skilsmisse i Norge, 1536-1909: En familie- og rettshistorisk studie. -.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2017. Til utroskap, forsvinning eller impotens skiller oss ad.
 • Vis forfatter(e) 2017. Cille Gad ble dødsdømt for barnedrap og fengslet på Ask.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2017. Skilsmissens historie.
 • Vis forfatter(e) 2017. Ekteskapets historie, NRK.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. Forført eller trolovet? Rettslige konflikter om brutte ekteskapsløfter i etter-reformatorisk tid. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. The Luxury They Could Not Afford? Households of Workers in the Industrial Town of Drammen, Norway c. 1900. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Marriage trouble, separation and divorce in early modern Norway. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Marriage or money? Legal actions for enforcement of marriage contracts in Norway. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2003. Familien som omsorgsfellesskap. 56 sider.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Herrenes historie, igjen? Historikeren. 6-10.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Skeiv historie