Hjem
Hanne Marie Johansens bilde

Hanne Marie Johansen

Førstebibliotekar, Historie
 • E-postHanne.Johansen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 88 09
 • Besøksadresse
  Haakon Sheteligs plass 7
 • Postadresse
  Postboks 7808
  5020 BERGEN

Hanne Marie Johansen er tilsett ved Universitetet i Bergen, som førsteamanuensis i humanistisk kjønnsforsking, ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK), og som førstebibliotekar ved Bibliotek for humaniora, Universitetetsbiblioteket. Ved biblioteket har ho ansvar for faga historie, kulturvitskap og kjønnsstudiar. Hanne Marie har doktorgrad (dr.art) i historie, og har arbeid både med eldre og yngre historie, med vekt på kvinne-kjønnshistorie rettshistorie, familiehistorie, og byhistorie. Boka Separasjon og skilsmisse i Norge 1536–1909. En familie- og rettshistorisk studie  frå 2001, frå 2001, var basert på  doktoravhandlinga. Ho har bidratt i fleire bøker, blant anna i I gode og vonde dagar. Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid, frå 2003( Den kjem nå i 4. opplag på Samlaget og som e-bok).  I 2011 ga Hanne Marie ut monografi til Drammen byjubileum: Slik levde de da : familie- og hverdagsliv i Drammen gjennom 200 år (Spartacus).

Våren 2019 kjem Hanne Marie ut med i ny bok på Samlaget forlag kalla Skeive linjer i norsk historie frå norrøn tid til i dag. Her gir ho ei samanfatta fortelling om skeiv historie i Noreg.

Undervisninga til Hanne Marie er knytta til historie, men i dei seinare åra har ho for det meste undervist studieprogram ved SKOK og tverrfagleg kjønnsforsking. Ho har vore emneansvarleg for kurs på BA-nivå om likestilling, inkludering og mangfald. Desse kursa har både global og historisk tilnærming og tar for seg aktuelle likestillings- og mangfaldsutfordringer, med vekt på velferdsstaten og arbeidslivet. I 2019 vil Hanne Marie for første gong ha ansvar for vidareutdanningskurs ("EVU-kurs"), berekna for folk i arbeidslivet.

Hanne Marie deltek på faglege konferansar så vel som meir poplærvitskaplege forum for formidling.

Med si nye bok Skeive linjer i norsk historie frå norrøn tid til i dag blir det heldt lanseringsfest på Litteraturhuset under Regnubuedagane.

NORA- Konferansen Reykjavik:

Hanne Marie Johansen har tidlegare undervist på historiefaget, men i dag senterer hennar undersvisning seg rundt program i kjønnsstudiar. Hausten 2019 har Hanne Marie ansvar for å underviser i videoformat på etterutdanningsemnet KVIK602 Likestilling, inkludering og mangfald.

Bøker
 • Johansen, Hanne Marie. 2019. Skeive linjer i norsk historie frå norrøn tid til i dag. Det Norske Samlaget. 247 sider. ISBN: 9788252194814.
 • Johansen, Hanne Marie. 2011. Slik levde de da. Familie- og hverdagsliv i Drammen gjennom 200 år. Spartacus. 432 sider. ISBN: 978-82-304-0076-0.
Tidsskriftartikler
 • Johansen, Hanne Marie. 2019. Politiet erkjenner feil mot homofile. Er det ikkje på tide at også den norske kyrkja ber om orsaking? No er det kyrkja sin tur. Klassekampen. 20-21. Publisert 2019-06-17.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Kieding, Vibeke; Bjørnhaug, Inger Leganger; Elstad, Åsa; Evjen, Bjørg; Ferrer, Marlen; Hemstad, Ruth; Hjeltnes, Guri; Hommerstad, Marte; Haavet, Inger Elisabeth; Johansen, Hanne Marie; Korsvik, Trine Rogg; Korsvold, Tora; Kvande, Lise; Lenz, Claudia; Lund, Ellen Cathrine; Løyland, Margit; Mellemsether, Hanna; Nielsen, May-Brith Ohman; Okkenhaug, Inger Marie; Ramskjær, liv; Roll-Hansen, Hege; Schwach, Vera; Slottemo, Hilde Gunn; Smith-Solbakken, Marie; Teige, Elisabeth; Wale, Astrid; Willumsen, Liv Helene; Wolff, Elisabetta Cassina. 2018. Herrenes historie, igjen? Historikeren. 1. 6-10.
 • Johansen, Hanne Marie. 2017. The History of Divorce Politics in Norway. Continuity and change. Scandinavian Journal of History. 43: 40-63. doi: 10.1080/03468755.2017.1298013
 • Johansen, Hanne Marie. 2015. Mødrehjemmene. Filantropiske prosjekter i sosialhjelpstatens tid. Tidsskrift for velferdsforskning. 4. 280-293.
 • Johansen, Hanne Marie. 2013. Stemmerett: En stor strateg. Anmeldelse av Magnhild Folkvords bok: Fredrikke Marie Qvam. Rabaldermenneske og strateg. Samlaget 2013, 320 sider. Klassekampen. 3-3. Publisert 2013-05-03.
 • Johansen, Hanne Marie. 2013. Kampkvinnen Betzy Kjelsberg. Bergens Tidende. 28-28. Publisert 2013-03-07.
 • Johansen, Hanne Marie. 2013. 'Gemytternes uoverenstemmelse'. Bergens Tidende. 24-24. Publisert 2013-01-13.
 • Johansen, Hanne Marie. 2008. Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre. Køn, ret og sædelighed i 1700-tallets Danmark av Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre. Av Nina Javette Koefoed. Historisk Tidsskrift (Norge). 3. 524-526.
 • Johansen, Hanne Marie. 2007. Elisabeth Aasen,Bergenske kvinner fra Sankta Sunniva til Karine korgkoner. Bergens Tidende. Publisert 2007-01-09.
 • Johansen, Hanne Marie; Andrews, Therese Marie. 2007. Den naturligste ting? Bergens Tidende. Publisert 2007-07-23.
 • Johansen, Hanne Marie. 2006. Marthe Hommerstad. "Mand af Mand gaaer før Qvinde af Mand". Farbrorretten og odelsjenter på slutten av 1700-tallet og frem til Odelsloven av 1821. Tingbokprosjektet.2005. Oslo. Historisk Tidsskrift (Norge). 4. 732-733.
 • Johansen, Hanne Marie. 2006. Sitat. "At ten a child, at twenty a maid...". HIFO-nytt. 3.
 • Johansen, Hanne Marie; Andrews, Therese Marie. 2006. Ammeråd. Medisin og moral. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2006-10-01.
 • Johansen, Hanne Marie. 2005. IDA BLOM, SØLVI SOGNER og BENTE ROSENBECK: Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag. Renessanse, reformasjon og revolusjon.Cappelen, Oslo, 2005, 395 s. Historisk Tidsskrift (Norge). 84: 678-682.
 • Johansen, Hanne Marie; Andrews, Therese Marie. 2005. Mors alder ved fødsler - evig bekymring. Bergens Tidende. Publisert 2005-08-29.
 • Johansen, Hanne Marie. 2004. Widowhood in Scandinavia - an Introduction. Scandinavian Journal of History. 29: 171-191.
 • Johansen, Hanne Marie. 1994. IRÉNE ARTÆUS: "Kvinnorna som blev över. Ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första hälft - fallet Västerås." Doktoravhandling framlagt vid Uppsala universitet 1992. Historisk Tidsskrift (Norge). 73: 231-233.
 • Johansen, Hanne Marie. 1991. Ekteskap, erstatning eller avvisning?- Om makesøking og falske ekteskapsløfter i Norge 1570-1800. Historisk Tidsskrift (Norge). 1. 1-29.
 • Johansen, Hanne Marie. 1991. Ekteskap, erstatning eller avvisning? - Om makesøking og falske ekteskapsløfter i Norge 1570-1800. Historisk Tidsskrift (Danmark). 1. 1-29.
 • Johansen, Hanne Marie. 1985. "at blive den tyran qvit". En studie av skilsmissesakene ved kapitelretten i Bergen 1604-1708. Bergens historiske forenings skrifter. 83/84. 7-48.
Rapporter/avhandlinger
 • Johansen, Hanne Marie. 1998. Separasjon og skilsmisse i Norge, 1536-1909: En familie- og rettshistorisk studie. Dr.art. -. 463 sider.
Bokkapitler
 • Johansen, Hanne Marie. 2017. Forført eller trolovet? Rettslige konflikter om brutte ekteskapsløfter i etter-reformatorisk tid. Forført eller trolovet?, sider 237-265. I:
  • Haug, Eldbjørg. 2017. Fra avlatshandel til folkekirke: Reformasjonen gjennom 500 år. Scandinavian Academic Press. 368 sider. ISBN: 9788230402146.
 • Johansen, Hanne Marie. 2015. The Luxury They Could Not Afford? Households of Workers in the Industrial Town of Drammen, Norway c. 1900. 13, sider 224-244. I:
  • Simonton, Deborah; Kaartinen, Marjo; Montenach, Anne. 2015. Luxury and gender in European towns, 1700-1914. Routledge. 275 sider. ISBN: 978-1138803169.
 • Johansen, Hanne Marie. 2005. Marriage or money? Legal actions for enforcement of marriage contracts in Norway. chapter 2, sider 23-37. I:
  • Ågren, Maria; Erickson, Amy Louise. 2005. The Marital Economy in Scandinavia and Britain 1400-1900. Ashgate. 288 sider. ISBN: 0754637824.
 • Johansen, Hanne Marie. 2005. Marriage trouble, separation and divorce in early modern Norway. Chapter 11, sider 175-189. I:
  • Ågren, Maria; Erickson, Amy Louise. 2005. The Marital Economy in Scandinavia and Britain 1400-1900. Ashgate. 288 sider. ISBN: 0754637824.
 • Johansen, Hanne Marie. 2003. Familien som omsorgsfellesskap. Kapittel 5, sider 170-225. I:
  • Sogner, Sølvi. 2003. I gode og vonde dagar. Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid. Det Norske Samlaget. 272 sider. ISBN: 82-521-5910-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Skeiv historie