Hjem
Hanne Marie Johansens bilde

Hanne Marie Johansen

Professor, humanistisk kjønnsforsker med bakgrunn i historie
 • E-posthanne.johansen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 88 09
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Hanne Marie Johansen er tilsett som professor i humanistisk kjønnsforsking ved Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) og som førstebibliotekar ved Bibliotek for humaniora, Universitetetsbiblioteket. Ved biblioteket har ho ansvar for faga historie, kulturvitskap og kjønnsstudiar. Hanne Marie har doktorgrad (dr.art) i historie, og har arbeidd både med eldre og yngre historie, med vekt på kvinne- og kjønnshistorie, rettshistorie, familiehistorie, og byhistorie. Boka Separasjon og skilsmisse i Norge 1536–1909. En familie- og rettshistorisk studie frå 2001 var basert på doktorgradsavhandlinga. Ho har bidratt i fleire bøker, blant anna til I gode og vonde dagar. Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid, frå 2003 (denne fins også som e-bok).  I 2011 ga Hanne Marie ut monografi til Drammen byjubileum: Slik levde de da : familie- og hverdagsliv i Drammen gjennom 200 år (Spartacus).

Våren 2019 kom Hanne Marie ut med boka Skeive linjer i norsk historie frå norrøn tid til i dag på Samlaget. Her gir ho ei samanfatta fortelling om skeiv historie i Noreg.

Les meldingar av boka:

Undervisninga til Hanne Marie er knytta til historie, men dei seinare åra har ho for det meste undervist i studieprogram ved SKOK og tverrfagleg kjønnsforsking. Ho har vore emneansvarleg for kurs på bachelornivå om likestilling, inkludering og mangfald. Desse kursa har både global og historisk tilnærming og tar for seg aktuelle likestillings- og mangfaldsutfordringar, med vekt på velferdsstaten og arbeidslivet. 

Hanne Marie deltek på faglege konferansar så vel som meir populærvitskaplege forum for formidling.

Intervju/i media

 • Sitert i leiaren i Steinkjer-Avisa 9. desember 2022, "Lønn er ikke en privatsak" (kun i papirutgåva): "Kjønnsforsker Hanne Marie Johansen ved UiB sier at skattelistene viser at Norge er langt unna å være så økonomisk likestilt som vi liker å tro at vi er. Det er et problem."
 • Dei har mangla likestillingskomite i eit år. No skal ny veljast - Intervju i Khrono, 5. mai 2022
 • 28 menn og kun to kvinner på inntekstoppen i Vestland. Intervju i Bergensavisen, 8. desember 2021 (bak betalingsmur.) I saka blir Johansen intervjua om bakgrunnen for det tilnærma fråveret av kvinner på inntektstoppe, noko ho ikkje er overraska over. - Slik er det hvert år. Toppen speiler realitetene. Norge er ikke kommet så langt på økonomisk likestilling som vi liker å tro.
 • Har du en god partner anno 1939? Intervju i Verdens gang (VG), 6. mai 2021 (bak betalingsmur)Her blir Johansen intervjua om ein samlivstest frå 1939. - Denne er helt fantastisk! Her er det bare å ta den med hjem og teste på husbonden, sier hun. Tiårene fra 1930 og fram til slutten av 1960-tallet var storhetstiden til kjernefamilien. Det bærer testen preg av.
 • Marsha P. Johnson: Dragqueenen som banet vei for Pride. Intervju i VG, 30. juni 2020 (bak betalingsmur) Johansen blir i denne saka intervjua om Marsha P. Johson, som har blitt eit ikon for både Pride-markeringa og Black Lives Matter. "Man kunne si at det som skjedde i USA, også beveget seg til andre land, sier Hanne Marie Johansen."
 • I gode og onde dager - Til døden skiller oss? Intervju i fjerde episode av NRK-serien I gode og onde dager, som omhandler ekteskapshistorie (2017).

Arrangement

Skeivt kulturår 2022

Bibliotekturné i regi av Vestland fylkeskommune:

-> Lokalavisa Midtsiden i Os intervjua Johansen i høvet besøket på Bjørnafjorden bibliotek: – Framleis eit behov for å jobba med haldningar i samfunnet (bak betalingsmur), 20. november

Andre arrangement og oppslag

Hanne Marie Johansen har tidlegare undervist på historiefaget, men i dag sentrerer undervisninga hennar seg rundt program i kjønnsstudiar.

Nyaste publikasjonar

Johansen, Hanne M. (2022) Kapittel 2.12: Tverrfaglig kvinne- og kjønnsforskning, i (eds.) Andersen, Astri, Blažević, Dunja & Elvbakken, Kari Tove: Vitenskap og vitenskapshistorier, bind 1–3, Universitetet i Bergen 1946-2021. Fagbokforlaget, 2022.

Johansen, Hanne Marie (2022) Visjon om et familievennlig og tørrlagt Norge! Kvinners avholdskamp på kristen grunn. Et feministisk og internasjonalt perspektiv, i Okkenhaug, Inger Marie & Skeie, Karina Hestad (red.) (2022) Transnasjonale perspektiv på sekularitet og religion. Norske aktører, ideer, forhandlinger og praksis 1846-1986. Universitetsforlaget.

 • Vis forfatter(e) (2022). Visjon om et familievennlig og tørrlagt Norge! Kvinners avholdskamp på kristen grunn. Et feministisk og internasjonalt perspektiv. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Tverrfaglig kvinne- og kjønnsforskning. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Skeive linjer i norsk historie frå norrøn tid til i dag.
 • Vis forfatter(e) (2019). Politiet erkjenner feil mot homofile. Er det ikkje på tide at også den norske kyrkja ber om orsaking? No er det kyrkja sin tur. Klassekampen. 20-21.
 • Vis forfatter(e) (2018). Herrenes historie, igjen? Historikeren. 6-10.
 • Vis forfatter(e) (2017). Til utroskap, forsvinning eller impotens skiller oss ad.
 • Vis forfatter(e) (2017). The History of Divorce Politics in Norway. Continuity and change. Scandinavian Journal of History. 40-63.
 • Vis forfatter(e) (2017). Skilsmissens historie.
 • Vis forfatter(e) (2017). Forført eller trolovet? Rettslige konflikter om brutte ekteskapsløfter i etter-reformatorisk tid. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Ekteskapets historie, NRK.
 • Vis forfatter(e) (2017). Cille Gad ble dødsdømt for barnedrap og fengslet på Ask.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Luxury They Could Not Afford? Households of Workers in the Industrial Town of Drammen, Norway c. 1900. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Mødrehjemmene. Filantropiske prosjekter i sosialhjelpstatens tid. Tidsskrift for velferdsforskning. 280-293.
 • Vis forfatter(e) (2015). Mødrehjemmene - i sosialhjelpstatens tid.
 • Vis forfatter(e) (2015). Melk i historisk perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2013). Stemmerett: En stor strateg. Anmeldelse av Magnhild Folkvords bok: Fredrikke Marie Qvam. Rabaldermenneske og strateg. Samlaget 2013, 320 sider. Klassekampen. 3-3.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kampkvinnen Betzy Kjelsberg. Bergens Tidende. 28-28.
 • Vis forfatter(e) (2013). 'Gemytternes uoverenstemmelse'. Bergens Tidende. 24-24.
 • Vis forfatter(e) (2012). Norwegian Mormons 1850-1900. Colonizers of “Zion” (Utah), and part-takers in a transatlantic Mission.
 • Vis forfatter(e) (2012). Husmorbyen Drammen, tiden omkring 1900.
 • Vis forfatter(e) (2012). Barns levekår i det gamle Drammen. En fortelling om ulikhet.
 • Vis forfatter(e) (2011). Yrkeskvinner i Drammen 1900.
 • Vis forfatter(e) (2011). Slik levde de da.Drammen på 1800-tallet.
 • Vis forfatter(e) (2011). Slik levde de da. Familie- og hverdagsliv i Drammen gjennom 200 år.
 • Vis forfatter(e) (2011). Enslige kvinner i bysamfunn, 1800-tallet.
 • Vis forfatter(e) (2011). Boklansering. Slik levde de da. Familie- og hverdagsliv i Drammen gjennom 200 år.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ugifte, eldre menn siste del av 1800-tallet. En marginalisert gruppe i det norske bysamfunnet?
 • Vis forfatter(e) (2009). Single Women's History in 19th Century urban Norway: Household, Family and Work.
 • Vis forfatter(e) (2009). Living alone in a changing society. Widows in urban Norway 1865.
 • Vis forfatter(e) (2009). Household, Family and Work: Single Women in Nineteenth- Century Norway.
 • Vis forfatter(e) (2009). Gift eller skilt? Samliv og samlivsbrudd i historisk belysning. Norge fra reformasjonen til ca. 1800.
 • Vis forfatter(e) (2008). Single women's household position, work and social security - the town of Drammen, Norway in the 19th Century.
 • Vis forfatter(e) (2008). Information literacy education - The University of Bergen, Norway.
 • Vis forfatter(e) (2008). Forskning om enslige i historiske samfunn – statusrapport.
 • Vis forfatter(e) (2008). Forskning om enslige i historiske samfunn – perspektiver og tilnærmingsmåter.
 • Vis forfatter(e) (2008). Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre. Køn, ret og sædelighed i 1700-tallets Danmark av Besovede kvindfolk og ukærlige barnefædre. Av Nina Javette Koefoed. Historisk Tidsskrift (Norge). 524-526.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Single women's history in 19th Century Norway. Household, family and work.”.
 • Vis forfatter(e) (2007). Konemishandling, vold og skilsmisse som problem i norsk rettshistorie.
 • Vis forfatter(e) (2007). Hairdressers, secretaries, and textile workers: Photography as illustration and source to the history of women employees in Norway 1920's to 1960's.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fotografi som dokumentasjon og kilde til historien om kvinner i arbeidslivet. Utfordringer og muligheter.
 • Vis forfatter(e) (2007). Elisabeth Aasen,Bergenske kvinner fra Sankta Sunniva til Karine korgkoner. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2007). Den naturligste ting? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sitat. "At ten a child, at twenty a maid...". HIFO-nytt.
 • Vis forfatter(e) (2006). Marthe Hommerstad. "Mand af Mand gaaer før Qvinde af Mand". Farbrorretten og odelsjenter på slutten av 1700-tallet og frem til Odelsloven av 1821. Tingbokprosjektet.2005. Oslo. Historisk Tidsskrift (Norge). 732-733.
 • Vis forfatter(e) (2006). Marital violence and divorce in historical perspective.
 • Vis forfatter(e) (2006). Divorced Women's status and rights as 'social widows'- the example of Norway - 17th and 18th century. Using marital status as an analytical category.
 • Vis forfatter(e) (2006). Ammeråd. Medisin og moral. Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Separerte og skilte kvinners rettigheter som "sosiale" enker, tiden omkring 1800.
 • Vis forfatter(e) (2005). Mors alder ved fødsler - evig bekymring. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2005). Marriage trouble, separation and divorce in early modern Norway. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Marriage or money? Legal actions for enforcement of marriage contracts in Norway. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). IDA BLOM, SØLVI SOGNER og BENTE ROSENBECK: Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag. Renessanse, reformasjon og revolusjon.Cappelen, Oslo, 2005, 395 s. Historisk Tidsskrift (Norge). 678-682.
 • Vis forfatter(e) (2004). Widowhood in Scandinavia - an Introduction. Scandinavian Journal of History. 171-191.
 • Vis forfatter(e) (2004). Spedbarnsomsorg og spedbarnsdød i Norge. Et historisk tilbakeblikk.
 • Vis forfatter(e) (2004). Negotiating Marriage: before, during, after.
 • Vis forfatter(e) (2004). Familieinstitusjonen og kvinne-kjønnsforskningen - en innledning.
 • Vis forfatter(e) (2004). Enker og enkemenn i skandinavisk historie. En forskningsoversikt.
 • Vis forfatter(e) (2003). Familien som omsorgsfellesskap. 56 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Separasjon og skilsmisse i Norge, 1536-1909: En familie- og rettshistorisk studie. -.
 • Vis forfatter(e) (1997). Sources of natural gas deducted from artificial maturation - an useful analogue to volcanic margin processes?
 • Vis forfatter(e) (1994). IRÉNE ARTÆUS: "Kvinnorna som blev över. Ensamstående stadskvinnor under 1800-talets första hälft - fallet Västerås." Doktoravhandling framlagt vid Uppsala universitet 1992. Historisk Tidsskrift (Norge). 231-233.
 • Vis forfatter(e) (1993). Modelling source rock production potentials for diagenetically active compounds. A multivariate approach. Extended abstract in conference proceedings.
 • Vis forfatter(e) (1993). Krise i familien? Om seperasjons- og skilsmissepraksis i Norge før Norge før 1900.
 • Vis forfatter(e) (1991). Ekteskap, erstatning eller avvisning?- Om makesøking og falske ekteskapsløfter i Norge 1570-1800. Historisk Tidsskrift (Norge). 1-29.
 • Vis forfatter(e) (1991). Ekteskap, erstatning eller avvisning? - Om makesøking og falske ekteskapsløfter i Norge 1570-1800. Historisk Tidsskrift (Danmark). 1-29.
 • Vis forfatter(e) (1985). "at blive den tyran qvit". En studie av skilsmissesakene ved kapitelretten i Bergen 1604-1708. Bergens historiske forenings skrifter. 7-48.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Skeiv historie

Tilknyttet innhold