Hjem
Kari Jegerstedts bilde

Kari Jegerstedt

Førsteamanuensis
 • E-postKari.Jegerstedt@uib.no
 • Telefon+47 55 58 89 97
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Kari Jegerstedt arbeider som førsteamanuensis ved Senter for Kvinne- og kjønnsforskning. Hun har bakgrunn fra litteraturvitenskap og kjønnsteori. Kari er særlig interessert i psykoanalyse, postmoderne fiksjon, postkolonialisme, skeiv teori og Sør Afrikansk litteratur.

Kari er en populær foreleser og underviser på emner i kjønnsstudier og har tidligere undervist på UiB sitt emne i psykoanalyse. Som aktiv litteraturviter er Kari eg velkjent fjes på Bergen litteraturhus der hun både deltar og leder lesesirkler, foreleser og teoretiserer på litteraturfestivaler.

Kari er opptatt av globale perspektiver og litteratur. Hun disputerte i 2008 med en doktorgradsavhandling om den britiske forfatteren Angela Carters roman The passion of New Eve. Senere har hun hatt to forskeropphold  Cape Town der hun har fått fordype seg mer i sørafrikansk svart protestlitteratur. Våren 2019 gir Kari et bidrag i verket Exploring the Black Venus Figure in Aesthetic Practises, der hun også er medredaktør.

Sammen med Hilde Danielsen var Kari fra 2011 til 2014 redaktør for tidsskriftet Kjønnsforskning.

2019

25. november: Psykoanalyse i litteraturen. Panelsamtale på Litteraturhuset i Bergen.

28. august: SKOK seminar: Native/Immigrant/Refugee: Crossings and Divides, et åpent seminar med Leti Volpp og kolleger frå Berkley University. Kari holdt innlegget Caught between colonial violence and eco-tourism: A second look at Zakes Mda's The Heart of Redness (2000)

22.-24. mai: Under årets konferanse for NORA, nordisk tidsskrift for kvinne- og kjønnsforskning, I Reykjavik var Kari deltaker på flere paneler.

Først deltok Kari i panelet: Bodies in Crisis: Urgency, Resistance and Creativity in Spaces of/for Change. Innlegget hennes het Writing the Effects of War Through the Feminine Body og her snakket Kari om hvordan litteratur kan vere en god inngang til å ikke bare forstå dens egen estetikk og signifikans, men også til å forstå de psykologiske og kulturelle prosessene i en krise. Og i avslutningen av konferansen var Kari deltaker i ett oppsumeringspanel. Her ble deltakerne bedt om å reflektere over konferansen, dets innhold og veien videre.

11.-12. januar: Workshop for prosjektet Brain- Sex. Om hjerner og kjønnsforskjeller. Innlegg fra Stephen Dougherty, Mi-Kyung Yi, Neil Vickers, Calus Halberg, Marco Hirnstein, Emily Maddox, Magnus Michelsen, Sigrid Sandal. Et faglig bredt og utforskende arrangement med mål om å levere søknad til forskningsrådet.

2018

17.- 19. Oktober: Årskonferanse for RINGS (International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies) Kari holdt avsluttende panel sammen med SKOK senterleder Christine Jacobsen om dilemmaer som oppstår når interseksjonelle identiteter møtes med studenter og lærere. Hvem forsker på hvem, hvem har rom for å si hva og hvordan kan interseksjonalitet operere som både eit forskningsfelt og en praksis?

 

Høsten 2019 underviser Kari emnet KVIK100/KVIK110: Innføring i kjønnsstudium.

Våren 2019 har Kari undervist på emnet KVIK 101: Kjønn i det moderne.

 

 

Bøker
 • Jegerstedt, Kari; Rösing, Lillian Munk; Bjerre, Henrik Jøker; Hansen, Brian Benjamin; Rosendal, Jakob; Hyldgaard, Kirsten. 2020. Analysing the Cultural Unconscious. Science of the Signifier. Bloomsbury Academic. 248 sider. ISBN: 9781350088375.
 • Jegerstedt, Kari; Gjerden, Jorunn Svensen; Svrljuga, Zeljka. 2019. Exploring the Black Venus Figure in Aesthetic Practices. Brill Academic Publishers. 200 sider. ISBN: 9789004395206.
 • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari; Muriaas, Ragnhild Louise; Ytre-Arne, Brita. 2016. Gendered Citizenship and the Politics of Representation. Palgrave Macmillan. ISBN: 9781137517647.
 • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Byrkjeland, Gro; Haaland, Heidi; Jegerstedt, Kari; Kittang, Atle; Larsen, Janike Kampevold; Linneberg, Arild; Lothe, Jakob; Moi, Toril; Mortensen, Ellen; Røskeland, Marianne; Selnes, Gisle; Sætre, Lars; Litteraturvitenskapelig inst., Universitetet i Bergen. 1995. Perifraser. Til Per Buvik på 50-årsdagen fra venner og kolleger ved Litteraturvitenskapelig institutt, Universitetet i Bergen. 342 sider. ISBN: 82-91553-00-9.
Tidsskriftartikler
 • Buvik, Per; Mortensen, Ellen; Jegerstedt, Kari. 2014. Europa -- et uferdig prosjekt. Kronikk om Julia Kristeva. Bergens Tidende. Publisert 2014-11-25.
 • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari. 2014. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 28: 197-202.
 • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari. 2014. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 28: 107-109.
 • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari. 2014. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 38: 1-2.
 • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari. 2013. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 37.
 • Jegerstedt, Kari. 2011. Hottentott Venus (Heteroskop). Vagant. 2.
 • Jegerstedt, Kari. 2011. Engasjert litteratur (Heteroskop). Vagant. 1.
 • Jegerstedt, Kari. 2011. Poststrukturalisme og kjønnsforskning – svar til Cathrine Holst/Helene Aarseth og Harriet Bjerrum Nielsen. Tidsskrift for kjønnsforskning. 4. 343-348.
 • Jegerstedt, Kari. 2011. Frihet i sakte bevegelse (Heteroskop). Vagant. 3.
 • Jegerstedt, Kari. 2011. Amandla! Awethu! (Heteroskop). Vagant. 4.
 • Jegerstedt, Kari. 2010. Kjønnsforskning på alvor? Dagbladet. Publisert 2010-03-29.
 • Jegerstedt, Kari. 2010. Litteraturen og det fremmede. Om Erich Auerbach. Verdenslitteraturens filologi. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 4/2009. 295-311.
 • Jegerstedt, Kari. 2010. Hva var poststrukturalismen – og har den utspilt sin rolle? Tidsskrift for kjønnsforskning. 4/2010. 405-411.
 • Jegerstedt, Kari. 2010. Aktivismens former. Del av debattkollasj om meningen med litteraturvitenskapen, ved Kjersti Aarstein. Prosopopeia. 2-3/2010.
 • Jegerstedt, Kari. 2010. Mageplask om "Hjernevask". Klassekampen. Publisert 2010-03-22.
 • Jegerstedt, Kari. 2010. Sluttreplikk om kjønnskritikk. Dagbladet. Publisert 2010-04-12.
 • Jegerstedt, Kari. 2009. Opprør. Katastrofe. Trofasthet. The Xhosa Cattle-Killing (1856-57) og kommunismen som idé. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 28.
 • Jegerstedt, Kari. 2009. Enquete om Donna Haraway. Vagant. 3.
 • Jegerstedt, Kari. 2009. Jeg er ingenting. Frihet, likhet og søstersolidaritet under apartheid. Fett. 3.
 • Jegerstedt, Kari; Selnes, Gisle. 2009. "Kommunismen som idé". Klassekampen. Publisert 2009-04-14.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Anitras etterliv. "Ibsens kvinner" i en postkolonial kontekst. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 4/07. 55-73.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Seksualitet, makt og motstand: Joan Copjec vs. Michel Foucault. Prosopopeia. 1. 21-26.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Angela Carter og Rødhette i eventyrskogen. Vagant. 3. 90-101.
 • Jegerstedt, Kari. 2006. Kampen om forståelsen: Om feminisme og postkolonialisme etter 11.september og Muhammed-karikaturene. Prosopopeia. 1/2. 32-37.
 • Jegerstedt, Kari. 2006. For lite kropp og for lite litteratur. Anmeldelse av Unni Langås (red.) Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 2. 125-131.
 • Jegerstedt, Kari. 2005. Gayatri Spivak. Feminismens postkoloniale kritiker. Morgenbladet. Publisert 2005-12-16.
 • Jegerstedt, Kari. 2002. Anmeldelse av Johan J. Tønneson (red.). Den flerstemmige sakprosaen. Bob : Bok og bibliotek. 1.
Rapporter/avhandlinger
 • Slaattelid, Rasmus Tore; Brautaset, Camilla; Sandin, Pär Ola; Gamlund, Espen; Rolvsjord, Randi; Skorgen, Torgeir; Jegerstedt, Kari. 2016. Tematiske profilområde ved HF. Det humanistiske fakultet., Bergen. 32 sider.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Angela Carter leser Freud. Allegorien og parodien som kritiske lesestrategier i The Passion of New Eve.
 • Jegerstedt, Kari. 2007. Angela Carter leser Freud. Parodien og allegorien som kritiske lesestrategier i The Passion of New Eve. 262 sider.
Bokkapitler
 • Jegerstedt, Kari. 2020. Literature as Philosophy of the Real: Ethics and Sexual Difference in Coetzee's Disgrace. Del III 2. I:
  • Jegerstedt, Kari; Rösing, Lillian Munk; Bjerre, Henrik Jøker; Hansen, Brian Benjamin; Rosendal, Jakob; Hyldgaard, Kirsten. 2020. Analysing the Cultural Unconscious. Science of the Signifier. Bloomsbury Academic. 248 sider. ISBN: 9781350088375.
 • Jegerstedt, Kari. 2019. The Voice of Venus. Angela Carter's Black Venus and the Democratization of Literature. Part one: 6, sider 108-128. I:
  • Jegerstedt, Kari; Gjerden, Jorunn Svensen; Svrljuga, Zeljka. 2019. Exploring the Black Venus Figure in Aesthetic Practices. Brill Academic Publishers. 200 sider. ISBN: 9789004395206.
 • Jegerstedt, Kari; Svrljuga, Zeljka; Gjerden, Jorunn Svensen. 2019. Refiguring Black Venus. Preliminary Considerations. Introduction, sider 1-18. I:
  • Jegerstedt, Kari; Gjerden, Jorunn Svensen; Svrljuga, Zeljka. 2019. Exploring the Black Venus Figure in Aesthetic Practices. Brill Academic Publishers. 200 sider. ISBN: 9789004395206.
 • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari; Muriaas, Ragnhild Louise; Ytre-Arne, Brita. 2016. Gendered Citizenship: The Politics of Representation. Kapittel 1 Introduksjon, sider 1-14. I:
  • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari; Muriaas, Ragnhild Louise; Ytre-Arne, Brita. 2016. Gendered Citizenship and the Politics of Representation. Palgrave Macmillan. ISBN: 9781137517647.
 • Gjerden, Jorunn Svensen; Jegerstedt, Kari; Svrljuga, Zeljka. 2016. "The Hottentot Venus is Unavailable for Comment": Questioning Representation through Aesthetic Practices. IV, 13, sider 281-303. I:
  • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari; Muriaas, Ragnhild Louise; Ytre-Arne, Brita. 2016. Gendered Citizenship and the Politics of Representation. Palgrave Macmillan. ISBN: 9781137517647.
 • Jegerstedt, Kari. 2012. The Art of Speculation. Allegory and Parody as Critical Readings Strategies in The Passion of New Eve. Kapittel 12. I:
  • Andermahr, Sonya; Phillips, Lawrence. 2012. Angela Carter: New Critical Readings. Continuum. 272 sider. ISBN: 978-1441169280.
 • Jegerstedt, Kari. 2012. Frykten for det feminine. Kjønnssymbolikk og misogyni i Behring Breiviks ”manifest”. Kapittel 6. I:
  • Østerud, Svein. 2012. 22. juli. Forstå - forklare - forebygge. Abstrakt forlag. 308 sider. ISBN: 978-82-7935-336-2.
 • Jegerstedt, Kari. 2011. 'Teaching in the End Times'. Humaniora og kunnskapsproduksjon i globaliseringens tidsalder. Kapittel 6, sider 113-135. I:
  • Øyen, Simen Andersen; Muftuoglu, Ingrid; Birkeland, Finn Ingar. 2011. Humanioras fremtid. Kampen om forståelsen av menneske og samfunn. Cappelen Damm AS. 253 sider. ISBN: 978-82-02-35942-3.
 • Egeland, Cathrine; Jegerstedt, Kari. 2008. Diskursiv tilnærming. Kapittel, sider 70-73. I:
  • Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 9788205372177.
 • Gressgård, Randi; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel. 2008. Postkolonial teori, svart feminisme og antropologi. kapittel, sider 194-198. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Antigone og den allmenne litteraturvitenskapen: Om forholdet mellom kjønnsteori og litteraturteori. del 1, kapitel 1, sider 25-44. I:
  • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Waage, Lars Rune. 2008. Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Tapir Akademisk Forlag. 330 sider. ISBN: 978-82-519-2376-7.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Joan Copjec. Underkapitel del 2, sider 279-287. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Litteraturvitenskap. Underkapitel del 2, sider 231-234. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Camille Paglia. Underkapitel del 2, sider 249-255. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Dekonstruktiv tilnærming. Kapittel, sider 87-92. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Gayatri Chakravorty Spivak. underkapitel del 1, sider 93-103. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. bell hooks. Underkapitel del 2, sider 205-212. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Judith Butler. Underkapitel del 1, sider 74-86. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari; Egeland, Cathrine. 2008. Diskursiv tilnærming. Underkapitel del 1, sider 70-73. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari; Mortensen, Ellen. 2008. Seksualitetsteori og skeiv teori. Underkapitel del 2, sider 288-291. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari; Mortensen, Ellen. 2008. Hva er kjønn? Ulike tilnærmingsmåter. Innledning del 1, sider 15-21. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Innledning. Innledning, sider 11-13. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.