Hjem
Kari Jegerstedts bilde

Kari Jegerstedt

Førsteamanuensis
 • E-postKari.Jegerstedt@uib.no
 • Telefon+47 55 58 89 97
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Bøker
 • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari; Muriaas, Ragnhild Louise; Ytre-Arne, Brita. 2016. Gendered Citizenship and the Politics of Representation. Palgrave Macmillan. ISBN: 9781137517647.
 • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Byrkjeland, Gro; Haaland, Heidi; Jegerstedt, Kari; Kittang, Atle; Larsen, Janike Kampevold; Linneberg, Arild; Lothe, Jakob; Moi, Toril; Mortensen, Ellen; Røskeland, Marianne; Selnes, Gisle; Sætre, Lars; Litteraturvitenskapelig inst., Universitetet i Bergen. 1995. Perifraser. Til Per Buvik på 50-årsdagen fra venner og kolleger ved Litteraturvitenskapelig institutt, Universitetet i Bergen. 342 sider. ISBN: 82-91553-00-9.
Tidsskriftartikler
 • Buvik, Per; Mortensen, Ellen; Jegerstedt, Kari. 2014. Europa -- et uferdig prosjekt. Kronikk om Julia Kristeva. Bergens Tidende. Publisert 2014-11-25.
 • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari. 2014. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 28: 197-202.
 • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari. 2014. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 28: 107-109.
 • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari. 2014. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 38: 1-2.
 • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari. 2013. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 37.
 • Jegerstedt, Kari. 2011. Hottentott Venus (Heteroskop). Vagant. 2.
 • Jegerstedt, Kari. 2011. Poststrukturalisme og kjønnsforskning – svar til Cathrine Holst/Helene Aarseth og Harriet Bjerrum Nielsen. Tidsskrift for kjønnsforskning. 4. 343-348.
 • Jegerstedt, Kari. 2011. Amandla! Awethu! (Heteroskop). Vagant. 4.
 • Jegerstedt, Kari. 2011. Frihet i sakte bevegelse (Heteroskop). Vagant. 3.
 • Jegerstedt, Kari. 2011. Engasjert litteratur (Heteroskop). Vagant. 1.
 • Jegerstedt, Kari. 2010. Litteraturen og det fremmede. Om Erich Auerbach. Verdenslitteraturens filologi. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 4/2009. 295-311.
 • Jegerstedt, Kari. 2010. Kjønnsforskning på alvor? Dagbladet. Publisert 2010-03-29.
 • Jegerstedt, Kari. 2010. Hva var poststrukturalismen – og har den utspilt sin rolle? Tidsskrift for kjønnsforskning. 4/2010. 405-411.
 • Jegerstedt, Kari. 2010. Sluttreplikk om kjønnskritikk. Dagbladet. Publisert 2010-04-12.
 • Jegerstedt, Kari. 2010. Mageplask om "Hjernevask". Klassekampen. Publisert 2010-03-22.
 • Jegerstedt, Kari. 2010. Aktivismens former. Del av debattkollasj om meningen med litteraturvitenskapen, ved Kjersti Aarstein. Prosopopeia. 2-3/2010.
 • Jegerstedt, Kari. 2009. Jeg er ingenting. Frihet, likhet og søstersolidaritet under apartheid. Fett. 3.
 • Jegerstedt, Kari. 2009. Opprør. Katastrofe. Trofasthet. The Xhosa Cattle-Killing (1856-57) og kommunismen som idé. Replikk. 28.
 • Jegerstedt, Kari. 2009. Enquete om Donna Haraway. Vagant. 3.
 • Jegerstedt, Kari; Selnes, Gisle. 2009. "Kommunismen som idé". Klassekampen. Publisert 2009-04-14.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Angela Carter og Rødhette i eventyrskogen. Vagant. 3. 90-101.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Seksualitet, makt og motstand: Joan Copjec vs. Michel Foucault. Prosopopeia. 1. 21-26.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Anitras etterliv. "Ibsens kvinner" i en postkolonial kontekst. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 4/07. 55-73.
 • Jegerstedt, Kari. 2006. Kampen om forståelsen: Om feminisme og postkolonialisme etter 11.september og Muhammed-karikaturene. Prosopopeia. 1/2. 32-37.
 • Jegerstedt, Kari. 2006. For lite kropp og for lite litteratur. Anmeldelse av Unni Langås (red.) Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag. Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift. 2. 125-131.
 • Jegerstedt, Kari. 2005. Gayatri Spivak. Feminismens postkoloniale kritiker. Morgenbladet. Publisert 2005-12-16.
 • Jegerstedt, Kari. 2002. Anmeldelse av Johan J. Tønneson (red.). Den flerstemmige sakprosaen. Bob : Bok og bibliotek. 1.
Rapporter/avhandlinger
 • Slaattelid, Rasmus Tore; Brautaset, Camilla; Sandin, Pär Ola; Gamlund, Espen; Rolvsjord, Randi; Skorgen, Torgeir; Jegerstedt, Kari. 2016. Tematiske profilområde ved HF. Det humanistiske fakultet., Bergen. 32 sider.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Angela Carter leser Freud. Allegorien og parodien som kritiske lesestrategier i The Passion of New Eve.
 • Jegerstedt, Kari. 2007. Angela Carter leser Freud. Parodien og allegorien som kritiske lesestrategier i The Passion of New Eve. 262 sider.
Bokkapitler
 • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari; Muriaas, Ragnhild Louise; Ytre-Arne, Brita. 2016. Gendered Citizenship: The Politics of Representation. Kapittel 1 Introduksjon, sider 1-14. I:
  • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari; Muriaas, Ragnhild Louise; Ytre-Arne, Brita. 2016. Gendered Citizenship and the Politics of Representation. Palgrave Macmillan. ISBN: 9781137517647.
 • Gjerden, Jorunn Svensen; Jegerstedt, Kari; Svrljuga, Zeljka. 2016. "The Hottentot Venus is Unavailable for Comment": Questioning Representation through Aesthetic Practices. IV, 13, sider 281-303. I:
  • Danielsen, Hilde; Jegerstedt, Kari; Muriaas, Ragnhild Louise; Ytre-Arne, Brita. 2016. Gendered Citizenship and the Politics of Representation. Palgrave Macmillan. ISBN: 9781137517647.
 • Jegerstedt, Kari. 2012. The Art of Speculation. Allegory and Parody as Critical Readings Strategies in The Passion of New Eve. Kapittel 12. I:
  • Andermahr, Sonya; Phillips, Lawrence. 2012. Angela Carter: New Critical Readings. Continuum. 272 sider. ISBN: 978-1441169280.
 • Jegerstedt, Kari. 2012. Frykten for det feminine. Kjønnssymbolikk og misogyni i Behring Breiviks ”manifest”. Kapittel 6. I:
  • Østerud, Svein. 2012. 22. juli. Forstå - forklare - forebygge. Abstrakt forlag. 308 sider. ISBN: 978-82-7935-336-2.
 • Jegerstedt, Kari. 2011. 'Teaching in the End Times'. Humaniora og kunnskapsproduksjon i globaliseringens tidsalder. Kapittel 6, sider 113-135. I:
  • Øyen, Simen Andersen; Muftuoglu, Ingrid; Birkeland, Finn Ingar. 2011. Humanioras fremtid. Kampen om forståelsen av menneske og samfunn. Cappelen Damm AS. 253 sider. ISBN: 978-82-02-35942-3.
 • Egeland, Cathrine; Jegerstedt, Kari. 2008. Diskursiv tilnærming. Kapittel, sider 70-73. I:
  • Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 9788205372177.
 • Gressgård, Randi; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel. 2008. Postkolonial teori, svart feminisme og antropologi. kapittel, sider 194-198. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Joan Copjec. Underkapitel del 2, sider 279-287. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Dekonstruktiv tilnærming. Kapittel, sider 87-92. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Antigone og den allmenne litteraturvitenskapen: Om forholdet mellom kjønnsteori og litteraturteori. del 1, kapitel 1, sider 25-44. I:
  • Hamm, Christine; Sejersted, Jørgen Magnus; Waage, Lars Rune. 2008. Tekster på tvers. Queer-inspirerte lesninger. Tapir Akademisk Forlag. 330 sider. ISBN: 978-82-519-2376-7.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Judith Butler. Underkapitel del 1, sider 74-86. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Gayatri Chakravorty Spivak. underkapitel del 1, sider 93-103. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. bell hooks. Underkapitel del 2, sider 205-212. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Camille Paglia. Underkapitel del 2, sider 249-255. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari. 2008. Litteraturvitenskap. Underkapitel del 2, sider 231-234. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari; Egeland, Cathrine. 2008. Diskursiv tilnærming. Underkapitel del 1, sider 70-73. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari; Mortensen, Ellen. 2008. Hva er kjønn? Ulike tilnærmingsmåter. Innledning del 1, sider 15-21. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Jegerstedt, Kari; Mortensen, Ellen. 2008. Seksualitetsteori og skeiv teori. Underkapitel del 2, sider 288-291. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.
 • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Innledning. Innledning, sider 11-13. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.