Hjem
Kari Jegerstedts bilde

Kari Jegerstedt

Førsteamanuensis
  • E-postKari.Jegerstedt@uib.no
  • Telefon+47 55 58 89 97+47 451 97 013
  • Besøksadresse
    Parkveien 9
  • Postadresse
    Postboks 7805
    5020 Bergen

Kari Jegerstedt arbeider som førsteamanuensis ved Senter for Kvinne- og kjønnsforskning. Hun har bakgrunn fra litteraturvitenskap og kjønnsteori. Kari er særlig interessert i psykoanalyse, postmoderne fiksjon, postkolonialisme, skeiv teori og Sør Afrikansk litteratur.

Kari er en populær foreleser og underviser på emner i kjønnsstudier og har tidligere undervist på UiB sitt emne i psykoanalyse. Som aktiv litteraturviter er Kari eg velkjent fjes på Bergen litteraturhus der hun både deltar og leder lesesirkler, foreleser og teoretiserer på litteraturfestivaler.

Kari er opptatt av globale perspektiver og litteratur. Hun disputerte i 2008 med en doktorgradsavhandling om den britiske forfatteren Angela Carters roman The passion of New Eve. Senere har hun hatt to forskeropphold  Cape Town der hun har fått fordype seg mer i sørafrikansk svart protestlitteratur. Våren 2019 gir Kari et bidrag i verket Exploring the Black Venus Figure in Aesthetic Practises, der hun også er medredaktør.

Sammen med Hilde Danielsen var Kari fra 2011 til 2014 redaktør for tidsskriftet Kjønnsforskning.

2019

25. november: Psykoanalyse i litteraturen. Panelsamtale på Litteraturhuset i Bergen.

28. august: SKOK seminar: Native/Immigrant/Refugee: Crossings and Divides, et åpent seminar med Leti Volpp og kolleger frå Berkley University. Kari holdt innlegget Caught between colonial violence and eco-tourism: A second look at Zakes Mda's The Heart of Redness (2000)

22.-24. mai: Under årets konferanse for NORA, nordisk tidsskrift for kvinne- og kjønnsforskning, I Reykjavik var Kari deltaker på flere paneler.

Først deltok Kari i panelet: Bodies in Crisis: Urgency, Resistance and Creativity in Spaces of/for Change. Innlegget hennes het Writing the Effects of War Through the Feminine Body og her snakket Kari om hvordan litteratur kan vere en god inngang til å ikke bare forstå dens egen estetikk og signifikans, men også til å forstå de psykologiske og kulturelle prosessene i en krise. Og i avslutningen av konferansen var Kari deltaker i ett oppsumeringspanel. Her ble deltakerne bedt om å reflektere over konferansen, dets innhold og veien videre.

11.-12. januar: Workshop for prosjektet Brain- Sex. Om hjerner og kjønnsforskjeller. Innlegg fra Stephen Dougherty, Mi-Kyung Yi, Neil Vickers, Calus Halberg, Marco Hirnstein, Emily Maddox, Magnus Michelsen, Sigrid Sandal. Et faglig bredt og utforskende arrangement med mål om å levere søknad til forskningsrådet.

2018

17.- 19. Oktober: Årskonferanse for RINGS (International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies) Kari holdt avsluttende panel sammen med SKOK senterleder Christine Jacobsen om dilemmaer som oppstår når interseksjonelle identiteter møtes med studenter og lærere. Hvem forsker på hvem, hvem har rom for å si hva og hvordan kan interseksjonalitet operere som både eit forskningsfelt og en praksis?

 

Høsten 2019 underviser Kari emnet KVIK100/KVIK110: Innføring i kjønnsstudium.

Våren 2019 har Kari undervist på emnet KVIK 101: Kjønn i det moderne.