Hjem
Kari Jegerstedts bilde

Kari Jegerstedt

Førsteamanuensis
 • E-postKari.Jegerstedt@uib.no
 • Telefon+47 55 58 89 97+47 451 97 013
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Kari Jegerstedt arbeider som førsteamanuensis ved Senter for Kvinne- og kjønnsforskning. Hun har bakgrunn fra litteraturvitenskap og kjønnsteori. Kari er særlig interessert i psykoanalyse, postmoderne fiksjon, postkolonialisme, skeiv teori og Sør Afrikansk litteratur.

Kari er en populær foreleser og underviser på emner i kjønnsstudier og har tidligere undervist på UiB sitt emne i psykoanalyse. Som aktiv litteraturviter er Kari eg velkjent fjes på Bergen litteraturhus der hun både deltar og leder lesesirkler, foreleser og teoretiserer på litteraturfestivaler.

Kari er opptatt av globale perspektiver og litteratur. Hun disputerte i 2008 med en doktorgradsavhandling om den britiske forfatteren Angela Carters roman The passion of New Eve. Senere har hun hatt to forskeropphold  Cape Town der hun har fått fordype seg mer i sørafrikansk svart protestlitteratur. Våren 2019 gir Kari et bidrag i verket Exploring the Black Venus Figure in Aesthetic Practises, der hun også er medredaktør.

Sammen med Hilde Danielsen var Kari fra 2011 til 2014 redaktør for tidsskriftet Kjønnsforskning.

2019

25. november: Psykoanalyse i litteraturen. Panelsamtale på Litteraturhuset i Bergen.

28. august: SKOK seminar: Native/Immigrant/Refugee: Crossings and Divides, et åpent seminar med Leti Volpp og kolleger frå Berkley University. Kari holdt innlegget Caught between colonial violence and eco-tourism: A second look at Zakes Mda's The Heart of Redness (2000)

22.-24. mai: Under årets konferanse for NORA, nordisk tidsskrift for kvinne- og kjønnsforskning, I Reykjavik var Kari deltaker på flere paneler.

Først deltok Kari i panelet: Bodies in Crisis: Urgency, Resistance and Creativity in Spaces of/for Change. Innlegget hennes het Writing the Effects of War Through the Feminine Body og her snakket Kari om hvordan litteratur kan vere en god inngang til å ikke bare forstå dens egen estetikk og signifikans, men også til å forstå de psykologiske og kulturelle prosessene i en krise. Og i avslutningen av konferansen var Kari deltaker i ett oppsumeringspanel. Her ble deltakerne bedt om å reflektere over konferansen, dets innhold og veien videre.

11.-12. januar: Workshop for prosjektet Brain- Sex. Om hjerner og kjønnsforskjeller. Innlegg fra Stephen Dougherty, Mi-Kyung Yi, Neil Vickers, Calus Halberg, Marco Hirnstein, Emily Maddox, Magnus Michelsen, Sigrid Sandal. Et faglig bredt og utforskende arrangement med mål om å levere søknad til forskningsrådet.

2018

17.- 19. Oktober: Årskonferanse for RINGS (International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies) Kari holdt avsluttende panel sammen med SKOK senterleder Christine Jacobsen om dilemmaer som oppstår når interseksjonelle identiteter møtes med studenter og lærere. Hvem forsker på hvem, hvem har rom for å si hva og hvordan kan interseksjonalitet operere som både eit forskningsfelt og en praksis?

 

Høsten 2019 underviser Kari emnet KVIK100/KVIK110: Innføring i kjønnsstudium.

Våren 2019 har Kari undervist på emnet KVIK 101: Kjønn i det moderne.

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • 2008. Seksualitet, makt og motstand: Joan Copjec vs. Michel Foucault. Prosopopeia. 21-26.
 • 2008. Anitras etterliv. "Ibsens kvinner" i en postkolonial kontekst. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 55-73.
 • 2008. Angela Carter og Rødhette i eventyrskogen. Vagant. 90-101.
 • 2006. Kampen om forståelsen: Om feminisme og postkolonialisme etter 11.september og Muhammed-karikaturene. Prosopopeia. 32-37.
Rapport
 • 2016. Tematiske profilområde ved HF. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2011. Høyreekstremismens kjønnsideologier.
 • 2011. Hottentott Venus.
 • 2010. Samtale med forfatteren Tomas Espedal.
 • 2010. Kjønnsforskning og biologi.
Vitenskapelig foredrag
 • 2011. Tverrfaglighet og den instrumentelle kunnskapsproduksjon.
 • 2011. Figurer for motstand i globaliseringens tid.
 • 2011. Disgrace in the Age of Multiple Identities: Feminism and 'the Politics of Subtraction'.
 • 2011. Citizenship, Democracy and the Figure of Woman. Nongqawuse's Legacy.
 • 2010. The Big Bad (Were)wolf and the Biopolitics of Female Sexuality.
 • 2010. Gendered Bodies in a Postcolonial Context: Reading Zoe Wicomb's David's Story.
 • 2010. Figures of Resistance in/for a Globalized World.
 • 2010. 'Teaching in the End Times': Humaniora og kunnskapsproduksjon i globaliseringens tidsalder.
 • 2009. Realistisk dokumentasjon eller (post)moderne eksperiment?: Noen refleksjoner rundt begrepet kvinnelitteratur med utgangspunkt i svart, sør-afrikansk 70-tallslitteratur.
 • 2009. Parody and Allegory as Critical Reading Strategies in The Passion of New Eve.
 • 2009. Opposition and/or Resistance: Disgrace in the Age of Multiple Identities.
 • 2009. Om Kjønnsteori.
 • 2009. Motstand.
 • 2009. Feminisme i de mangfoldige identiteters tidsalder.
 • 2008. Lesning og globalisering.
 • 2006. Hva er kjønn? Hva er litteratur? Og har de to spørsmåla noe med hverandre å gjøre?
 • 2005. Beretningen om den store krigen mellom lystprinsippet og realitetsprinsippet: Allegori og parodi i Angela Carters The Infernal Desire Machines of Doctor Hoffman.
Leder
 • 2014. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 107-109.
 • 2014. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 1-2.
 • 2014. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning. 197-202.
 • 2013. Kjære leser. Tidsskrift for kjønnsforskning.
Leserinnlegg
 • 2017. Kommentar til humaniorameldningen. Tidsskrift for kjønnsforskning. 215-218.
 • 2011. Poststrukturalisme og kjønnsforskning – svar til Cathrine Holst/Helene Aarseth og Harriet Bjerrum Nielsen. Tidsskrift for kjønnsforskning. 343-348.
 • 2010. Sluttreplikk om kjønnskritikk. Dagbladet.
 • 2010. Mageplask om "Hjernevask". Klassekampen.
 • 2010. Kjønnsforskning på alvor? Dagbladet.
 • 2010. Hva var poststrukturalismen – og har den utspilt sin rolle? Tidsskrift for kjønnsforskning. 405-411.
Short communication
 • 2010. Aktivismens former. Del av debattkollasj om meningen med litteraturvitenskapen, ved Kjersti Aarstein. Prosopopeia.
 • 2009. Enquete om Donna Haraway. Vagant.
Anmeldelse
 • 2010. Litteraturen og det fremmede. Om Erich Auerbach. Verdenslitteraturens filologi. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon. 295-311.
 • 2006. For lite kropp og for lite litteratur. Anmeldelse av Unni Langås (red.) Den litterære kroppen. Artikler om kropp og tekst fra Edda til i dag. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift. 125-131.
 • 2002. Anmeldelse av Johan J. Tønneson (red.). Den flerstemmige sakprosaen. Bob : Bok og bibliotek.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2020. Analysing the Cultural Unconscious. Science of the Signifier . Bloomsbury Academic.
 • 2019. Exploring the Black Venus Figure in Aesthetic Practices. Brill Academic Publishers.
 • 2016. Gendered Citizenship and the Politics of Representation. Palgrave Macmillan.
 • 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk.
Fagbok
 • 1995. Perifraser. Til Per Buvik på 50-årsdagen fra venner og kolleger ved Litteraturvitenskapelig institutt, Universitetet i Bergen. Litteraturvitenskapelig institutt, Universitetet i Bergen.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2011. Hottentott Venus (Heteroskop). Vagant.
 • 2011. Engasjert litteratur (Heteroskop). Vagant.
 • 2011. Amandla! Awethu! (Heteroskop). Vagant.
 • 2009. Opprør. Katastrofe. Trofasthet. The Xhosa Cattle-Killing (1856-57) og kommunismen som idé. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
 • 2009. Jeg er ingenting. Frihet, likhet og søstersolidaritet under apartheid. Fett.
 • 2009. "Kommunismen som idé". Klassekampen.
 • 2005. Gayatri Spivak. Feminismens postkoloniale kritiker. Morgenbladet.
Kronikk
 • 2014. Europa -- et uferdig prosjekt. Kronikk om Julia Kristeva. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • 2018. Tarrying with Sexual Matters. Thinking Change from Lacan to Badiou.
 • 2008. Angela Carter leser Freud. Allegorien og parodien som kritiske lesestrategier i The Passion of New Eve.
 • 2007. Angela Carter leser Freud. Parodien og allegorien som kritiske lesestrategier i The Passion of New Eve.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2020. Literature as Philosophy of the Real: Ethics and Sexual Difference in Coetzee's Disgrace.
 • 2019. The Voice of Venus. Angela Carter's Black Venus and the Democratization of Literature. 21 sider.
 • 2019. Refiguring Black Venus. Preliminary Considerations. 18 sider.
 • 2016. "The Hottentot Venus is Unavailable for Comment": Questioning Representation through Aesthetic Practices. 23 sider.
 • 2012. The Art of Speculation. Allegory and Parody as Critical Readings Strategies in The Passion of New Eve.
 • 2012. Frykten for det feminine. Kjønnssymbolikk og misogyni i Behring Breiviks ”manifest”.
 • 2011. 'Teaching in the End Times'. Humaniora og kunnskapsproduksjon i globaliseringens tidsalder. 23 sider.
 • 2008. bell hooks. 8 sider.
 • 2008. Seksualitetsteori og skeiv teori. 4 sider.
 • 2008. Postkolonial teori, svart feminisme og antropologi. 5 sider.
 • 2008. Litteraturvitenskap. 4 sider.
 • 2008. Judith Butler. 13 sider.
 • 2008. Joan Copjec. 9 sider.
 • 2008. Hva er kjønn? Ulike tilnærmingsmåter. 7 sider.
 • 2008. Gayatri Chakravorty Spivak. 11 sider.
 • 2008. Diskursiv tilnærming. 4 sider.
 • 2008. Diskursiv tilnærming. 4 sider.
 • 2008. Dekonstruktiv tilnærming. 6 sider.
 • 2008. Camille Paglia. 7 sider.
 • 2008. Antigone og den allmenne litteraturvitenskapen: Om forholdet mellom kjønnsteori og litteraturteori. 20 sider.
Poster
 • 2011. 'Nyttig' kunnskap – for hvem?
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2011. Frihet i sakte bevegelse (Heteroskop).
Innledning
 • 2016. Gendered Citizenship: The Politics of Representation. 1-14.
 • 2008. Innledning. 11-13.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Tilknyttet innhold