Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Styret

Styret ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), UiB.

Conference table with chairs
Foto/ill.:
Dane Deaner/Unsplash

Hovedinnhold

Styremedlemmer:

Varamedlemmer: