Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Styret

Styret ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), UiB.

Conference table with chairs
Foto/ill.:
Dane Deaner/Unsplash

Hovedinnhold

Styreperiode 2022-2024

Styremedlemmer:

 • Styreleder, Professor Siri Gloppen (SV)
 • Førstelektor Hans Marius Hansteen (HF)
 • Professor Jill Diana Halstead (KMD)
 • Førsteamanuensis Dorothy Jane Dankel (MN)
 • Studentparlament-representant Ole Håvard Rustad
 • Studentparlament-representant Klara Tveit
 • Studentrepresentant Ole-Ansger Nepomuk Martini
 • Ansattrepresentant Kari Anne Drangsland, postdoktor

Varamedlemmer:

 • Professor Bjørn Enge Bertelsen (SV)
 • Professor Laura S. Miles (HF)
 • Professor Jørn Jacobsen (JUSS)
 • Professor Marco Hirnstein (PSY)
 • Studentparlament-representant Elida Linna Slettum
 • Studentparlament-representant Sigurd Meklenborg-Salvesen
 • Ansattrepresentant Sunniva Árja Tobiasen, stipendiat