Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Styret

Styret ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), UiB.

Styremedlemmer:

Varamedlemmer: