Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Første samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Grunnleggende fysikk

Undervisning basert på naturfagets kjerne-elementer er en grunntanke i videreutdanningskurset. På denne samlingen er tema hentet fra de grunnleggende fenomenene som er forklart i fysikken.

Måling av radioaktivitet med Geigerrø
Måling av radioaktivitet med Geiger-Müller-rør. Strålingen er omkring oss hele tiden - et opplagt tema for naturfagtimene
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Naturvitenskapens metode er en rød tråd dette semesteret. På den første samlingen tar vi utgangspunkt i vitenskapshistorien, og spørsmålet «hvordan vet vi det vi vet?» Og vi går direkte til de store sakene; hva vet vi om universet? Hvordan forklarer vitenskapen i dag fenomener som stråling, energi og krefter? Forskerne ønsker å forstå og forklare verden omkring oss. Det betyr at vi kan finne fenomenene fysikken beskriver igjen i samfunnet og dagliglivet. Denne forbindelsen ønsker vi å finne og vise, også med tanke på å ha et godt utgangspunkt for undervisningen. ‘Atomstråling’ høres fjernt og farlig ut – men alle har nytte av røntgenbilder og MR-diagnostikk. Vi følger med på hva de driver med i Sellafield og på andre atomkraftverk, og vi undersøker radonnivået på byggetomtene våre. Her er opplagt aktuelle saker for undervisningen: både du og vi ønsker at elevene skal ha kunnskaper for å møte teknologien, samfunnsspørsmål og egne valg med solid fagbakgrunn. 

Varming av salt i gassbrenner
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Denne første samlingen i semesteret går over tre dager.  En av dagene vil vi i hovedsak bruke til å starte samarbeidet i gruppene, bli kjent med verktøyene vi bruker, og komme i gang med den første oppgaven.