Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Første samling på videreutdanningskurset Naturfag 2

Grunnleggende fysikk

Undervisning basert på naturfagets kjerne-elementer er en grunntanke i videreutdanningskurset. På denne samlingen er tema hentet fra de grunnleggende fenomenene som er forklart i fysikken.

Måling av radioaktivitet med Geigerrø
Måling av radioaktivitet med Geiger-Müller-rør. Strålingen er omkring oss hele tiden - et opplagt tema for naturfagtimene
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Naturvitenskapens metode er en rød tråd dette semesteret. På den første samlingen tar vi utgangspunkt i vitenskapshistorien, og spørsmålet «hvordan vet vi det vi vet?» Og vi går direkte til de store sakene; hva vet vi om universet? Hvordan forklarer vitenskapen i dag fenomener som stråling, energi og krefter? Forskerne ønsker å forstå og forklare verden omkring oss. Det betyr at vi kan finne fenomenene fysikken beskriver igjen i samfunnet og dagliglivet. Denne forbindelsen ønsker vi å finne og vise, også med tanke på å ha et godt utgangspunkt for undervisningen. ‘Atomstråling’ høres fjernt og farlig ut – men alle har nytte av røntgenbilder og MR-diagnostikk. Vi følger med på hva de driver med i Sellafield og på andre atomkraftverk, og vi undersøker radonnivået på byggetomtene våre. Her er opplagt aktuelle saker for undervisningen: både du og vi ønsker at elevene skal ha kunnskaper for å møte teknologien, samfunnsspørsmål og egne valg med solid fagbakgrunn. 

Varming av salt i gassbrenner
Foto/ill.:
Skolelaboratoriet i realfag

Denne første samlingen i semesteret går over tre dager.  En av dagene vil vi i hovedsak bruke til å starte samarbeidet i gruppene, bli kjent med verktøyene vi bruker, og komme i gang med den første oppgaven.

Program: 

Tirsdag 25.august energidagen

09.00EnergiøvingSkolelaboratoriet
09.30Presentasjon, gruppeinndelingStart arbeidsgrupper
09.45EnergibegreperForedrag, Kjartan Olafsson, førsteamanuensis, Institutt for fysikk og teknologi
10.30EnergiøvingerMasse, kraft, energi og effekt. Mekanikkøvinger for klasserommet. Skolelaboratoriet.
11.45LunsjKantiner i bygningene like ved.
12.30Omdanne, lagre og transportere energiEt undervisningseksempel. Skolelaboratoriet
13.30Periodesystemet, partikkelfysikkSkolelaboratoriet: Tehodor Scheerer og atomteorien
Kjartan Olafsson: Partikkelfysikk og periodesystemet
14.30Se grunnstoffene: spektroskopiØving med oppvarming av salter
15:30GruppeveiledningStarte gruppearbeidet
16:00Slutt dag 1 

 

Onsdag 26. august strålingsdagen

09.00Bølgeteori. StrålingForedrag. Kjartan Olafsson
10.00Stråling

Øvinger med stråling:

  • Geiger-Müller-rør
  • Halveringstid
  • UV
11.30Lunsj 
12.15Stråling i samfunnetGruppearbeid
13.00OptikkInnledning, Kjartan Olafsson
13.30Øvinger for klasserommetStasjonsøvinger
15.00Arbeidsmåter på kursetNettsider, videoseminar, samarbeidsverktøy
16.00Slutt dag 2 

Torsdag 27.august dybdelæringsdagen

09.00Oppsummering fra i går, erfaringsdelingDeltakerne
09:30Praktiske forsøkHydrogen som energibærer, brenselceller.
Slik gikk det med bølgekraftverket.

Vår egen kraftproduksjon:
  • Vind - vindparken
  • Vann - kopling og effekt
  • Sol - prosjektering, utprøving
11.30Lunsj 
12.15Ekskursjon energiSolcelleanlegegt på 'Basen', Marineholmen. 
13.30EnergiomstillingForedrag, Kristin Guldbrandsen Frøysa, energidirektør ved UiB.
15.00Energidebatten, kunnskaps- eller synsebasert?Kritisk lesing, argumentasjon. Ressurser.
15.30Starte på første oppgaveSkolelaboratoriet.
16.00Slutt første samling