Hjem
Skolelaboratoriet i realfag
Femte samling på videreutdanningskurset Naturfag 1

Organisk kjemi

Karbon er nøkkelen til den organiske kjemien. Vi får foredrag og øvinger om hydrokarbonenes kjemi, næringsstoffer og andre grupper. Som ellers har vi også fokus på undervisning om de samme temaene.

Hovedinnhold

Foreløpig program

Onsdag 8. mars

09.00Et kjemisk blikk på biodrivstoff.
10:30Matnyttige emulsjoner
12:00Lunsj
13:00Øvelser og aktiviteter for klasserommet.
16:00Slutt

 

Torsdag 9. mars

09:00Miljøkjemi
10:30Miljøgiftene rundt oss
12:00Lunsj
13:00Karbonkretsløp
14:00Øvelser og aktiviteter for klasserommet
16:00Slutt