Hjem
Sosiologisk institutt
Ny publikasjon

Brukermedvirkning i norsk eldreomsorgspolitikk

Karen Christensen og Synnøve Fluge har publisert en artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning.

Forside tidsskrift for velferdssforskning

Hovedinnhold

Artikkelen heter "Brukermedvirkning i norsk eldreomsorgspolitikk - Om utviklingen av retorikken om individuelt medansvar". Tema for artikkelen handler om endringer i diskurser om eldre og eldreomsorg, og hvordan brukermedvirkning har gått fra å være et marginalt fenomen til å bli et veletablert bergrep i verdenspolitikken.

Les artikkelen på idunn.no