Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny publikasjon

Brukermedvirkning i norsk eldreomsorgspolitikk

Karen Christensen og Synnøve Fluge har publisert en artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning.

Forside tidsskrift for velferdssforskning

Main content

Artikkelen heter "Brukermedvirkning i norsk eldreomsorgspolitikk - Om utviklingen av retorikken om individuelt medansvar". Tema for artikkelen handler om endringer i diskurser om eldre og eldreomsorg, og hvordan brukermedvirkning har gått fra å være et marginalt fenomen til å bli et veletablert bergrep i verdenspolitikken.

Les artikkelen på idunn.no