Home
Department of Sociology

Publications

The research staff at the Department of Sociology continually publishes their research in several channels like new books, journal articles and chronicles.

Main content

Publications from the department research staff can be found in the CRISTIN database. Student publications such as master theses is archived in the BORA database.

 

Publications 2013

1Andersen, Gisle.
On critique: a sociology of emancipation. Acta Sociologica 2013 ;Volum 56.(1) s. 86-88
 
2Andrews, Therese Marie; Knaak, Stephanie.
Medicalized mothering: experiences with breastfeeding in Canada and Norway. Sociological Review 2013 ;Volum 61.(1) s. 88-110
 
3Bjørnsen-Vareberg, Marthe; Syltevik, Liv Johanne.
Alenemødre, frivillig og offentlig hjelp. Hva tilbyr de frivillige organisasjonene som Nav ikke har?. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 9788215021751) 19 s.
 
4Brubakken, Gunhild; Syltevik, Liv Johanne.
Oppfølging av brukere. Muligheter og begrensninger i samtaler mellom brukere og Nav-veiledere. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 9788215021751) 22 s.
 
5Christensen, Karen; Guldvik, Ingrid; Larsson, Monica.
Active social citizenship: the case of disabled peoples’ rights to personal assistance. Scandinavian Journal of Disability Research 2013
 
6Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne.
Lønnsarbeid og kvinnearbeid. Tilbake til diskusjonen om arbeid.. Tidsskrift for kjønnsforskning 2013 ;Volum 37.(2) s. 157-173
 
7Eggebø, Helga.
A real marraige?: Applying for marriage migration to Norway. Journal of ethnic and migration studies 2013 ;Volum 39.(5) s. 773-789
 
8Eggebø, Helga.
'With a heavy heart': ethics, emotions and rationality in Norwegian immigration administration. Sociology 2013 ;Volum 47.(2) s. 301-317
 
9Eimhjellen, Ivar.
Internet Communication: Does It Strengthen Local Voluntary Organizations?. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 2013
 
10Eimhjellen, Ivar; Wollebæk, Dag; Strømsnes, Kristin.
Associations Online: Barriers for Using Web-Based Communication in Voluntary Associations. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 2013 s. -
 
11Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Brukeren i det 21. århundret - nye og gamle velferdsdilemmaer. Hva kan vi lære av brukererfaringer?. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1. s. 174-1987
 
12Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 978-82-15-02175-1) 204 s.
 
13Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Nav - med brukeren i sentrum. En introduksjon. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1. s. 11-3
 
14Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Den "ene" døren. Møtet med Nav i mottak, telefon og på internett. I: Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1. s. 71-90
 
15Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne; Hansen, Hans-Tore.
Mindre skreddersøm og mer standardisert oppfølging etter Nav-reformen. Velferd 2013 ;Volum 102.(4) s. 22-24
 
16Mangset, Marte.
Historiefagets natur og nasjonal utdanningskultur : en sosiologisk studie av norske, franske og engelske historikeres disiplinære selvforståelse. Historisk Tidsskrift 2013 ;Volum 92.(2) s. 203-230
 
17Møen, Atle.
Hallerakers personlege feil. BT 2013
 
18Myrtveit, Solbjørg Makalani; Steinsland Ariansen, Anja Maria; Wilhelmsen, Ingvard; Krokstad, Steinar; Mykletun, Arnstein.
A population based validation study of self-reported pensions and benefits: the Nord-Trøndelag health study (HUNT). BMC Research Notes 2013 ;Volum 6. s. -
 
19Møen, Atle.
Dei medskuldige for terroren. BT 2013
 
20Møen, Atle.
Gunnar C. Aakvaag: Frihet. Et essay om å leve sitt eget liv. Tidsskrift for samfunnsforskning 2013 (3) s. 389-392
 
21Møen, Atle.
Høgres bananrepublikk. Klassekampen 2013
 
22Møen, Atle.
Omriss av risikosamfunnet. Eller: Freud om sivilisasjon og vald. Sosiologisk Tidsskrift 2013 ;Volum 21.(3) s. 241-266
 
23Møen, Atle.
Svakare Ap etter 22. juli. Bergens Tidende 2013
 
24Nilsen, Alf Gunvald.
Contesting the Postcolonial Development Project: A Marxist Perspective on Popular Resistance in the Narmada Valley. I: Marxism and Social Movements. Brill Academic Publishers 2013 ISBN 9789004211759.
 
25Nilsen, Alf Gunvald.
Marxism and Social Movements. Brill Academic Publishers 2013 (ISBN 9789004211759) 482 s.
 
26Nilsen, Alf Gunvald; Barker, Colin; Cox, Laurence; Krinsky, John.
Marxism and Social Movements: An Introduction. I: Marxism and Social Movements. Brill Academic Publishers 2013 ISBN 9789004211759.
 
27Nilsen, Alf Gunvald; Cox, Laurence.
What Would a Marxist Theory of Social Movements Look Like?. I: Marxism and Social Movements. Brill Academic Publishers 2013 ISBN 9789004211759.
 
28Olsen, Ole Johnny.
Bredde og fordypning i norsk fag- og yrkesopplæring. Spenninger i/mellom utdanning, arbeidsliv og perspektiver på læring. Norsk pedagogisk tidsskrift 2013 ;Volum 97.(2) s. 141-154
 
29Savage, Mike; Devine, Fiona; Cunningham, Niall; Taylor, Mark; Li, Yaojun; Hjellbrekke, Johannes; Le Roux, Brigitte; Friedman, Sam; Miles, Andrew.
A new model of social class? Findings from the BBC's Great British Class Survey Experiment. Sociology 2013 ;Volum 47.(2) s. 219-250
 
30Syltevik, Liv Johanne.
"Brukeren" i debatten om Nav-reformen.. Universitetsforlaget 2013 (ISBN 9788215021751) 17 s.

Publications 2012

1Andersen, Gisle; Mangset, Marte.
Er forestillingen om det egalitære Norge resultatet av en målefeil? - Om falske og ekte motsetninger mellom sosiologiske analyser av klasse og kultur. Tidsskrift for samfunnsforskning 2012 ;Volum 53.(2) s. 157-188
 
2Andersen, Mette Bundgaard.
The debate about multicultural Norway before and after 22 July 2011. Identities: Global Studies in Culture and Power 2012 ;Volum 19.(4) s. 418-427
 
3Andersson, Mette.
The debate about multicultural Norway before and after 22 July 2011. Identities: Global Studies in Culture and Power 2012 ;Volum 19.(4) s. 418-427
 
4Andrews, Therese Marie.
Distinction versus Exclusion in Gourmet Food Culture. Sociologica 2012 (2) s. 1-14
 
5Bikova, Mariya Stoyanova; Isaksen, Lise Widding.
Au Pair. Acta Sociologica 2012 ;Volum 55.(3) s. 295-296
 
6Brannen, Julia; Černigoj, Nevenka Sadar.
Being a working parent in the present: case comparisons in time and place. I: Transitions to parenthood in Europe. A comparative life course perspective. Policy Press 2012 ISBN 978 1 84742 864 6.
 
7Brannen, Julia; Nilsen, Ann.
Methodological approaches, practices and reflections. I: Transitions to parenthood in Europe. A comparative life course perspective. Policy Press 2012 ISBN 978 1 84742 864 6. s. 27-41
 
8Bygnes, Susanne.
Ambivalent Multiculturalism. Sociology 2012
 
9Bygnes, Susanne.
Gender-equality as boundary: 'Gender-nation frames' in Norwegian EU campaign organizations. The European Journal of Women's Studies 2012 ;Volum 19.(1) s. 7-22
 
10Bygnes, Susanne.
'We are in compleete agreement' The Diversity issue, Disagreement and Change in the European Women's Lobby. Social Movement Studies 2012
 
11Christensen, Karen.
Aldring sett i et sosiologisk perspektiv. I: Tverrfaglig geriatri. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1121-0. s. 33-45
 
12Christensen, Karen.
Et nødkald og et menneskeliv. Jyske Vestkysten 2012
 
13Christensen, Karen.
Helma Lutz: The New Maids: Transnational women and the care economy. The European Journal of Women's Studies 2012 ;Volum 19.(4) s. 505-507
 
14Christensen, Karen.
Når velferdstjenester møter ny velferdsstyring : om implementeringen av IPLOS. Sosiologi i dag 2012 ;Volum 42.(2) s. 48-69
 
15Christensen, Karen.
The New Maids: Transnational Women and the Care Economy. The European Journal of Women's Studies 2012 ;Volum 19.(4) s. 505-507
 
16Christensen, Karen.
Towards a mixed economy of long-term care in Norway?. Critical Social Policy 2012 ;Volum 32.(4) s. 577-596
 
17Christensen, Karen.
Towards sustainable hybrid relationships in cash-for-care systems. Disability & Society 2012 ;Volum 27.(3) s. 399-412
 
18Christensen, Karen.
Turbulente velferdsrelasjoner: Om ulike norske og britiske erfaringer med personlig assistanse. Tidsskrift for velferdsforskning 2012 ;Volum 15.(4) s. 263-274
 
19Christensen, Karen; Lie, Erlend Steine.
I utakt med de eldres behov. Bergens Tidende 2012
 
20Eimhjellen, Ivar; Mjåland, Kristian.
Frå Frisam, Frivillighetens Samarbeidsorgan, til Frivillighet Norge. I: Organisasjonene og det offentlige. Har vi fått en ny frivillighetspolitikk?. Bergen / Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012 ISBN 978-82-7763-398-5. s. 111-119
 
21Espeland, Carl Endre; Rogstad, Jon.
Antiracism and social movements in Norway: the importance of critical events. Journal of ethnic and migration studies 2012 ;Volum 39.(1) s. 125-142
 
22Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne.
Stiller en ny tid samfunnsforskere ovenfor nye metodiske utfordringer? Forskning om brukererfaringer med Nav som case. Sosiologisk Tidsskrift 2012 ;Volum 20.(3) s. 203-224
 
23Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav.
Sosial mobilitet. Det Norske Samlaget 2012 (ISBN 978-82-521-7942-2) 199 s.
 
24Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav.
Utdanning og sosial mobilitet. Lektorbladet 2012 ;Volum 11.(5) s. 12-15
 
25Isaksen, Lise Widding.
"De må forlate sine egne". Kronikk. Bergens Tidende 2012 s. 35-35
 
26Isaksen, Lise Widding.
Transnational Spaces of Care: Migrant Nurses in Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society 2012 ;Volum 19.(1) s. 58-77
 
27Jacobsen, Christine M.; Andersson, Mette.
'Gaza in Oslo': Social imaginaries in the political engagement of Norwegian minority youth. Ethnicities 2012 ;Volum 12.(6) s. 821-843
 
28Lewis, Suzan; Nilsen, Ann; Brannen, Julia.
Conclusion. I: Transitions to parenthood in Europe. A comparative life course perspective. Policy Press 2012 ISBN 978 1 84742 864 6. s. 129-141
 
29Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian.
I fangens makt. Frihet, motstand og endring i norsk fengselsetnografi. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2012 ;Volum 35.(2/137) s. 4-23
 
30Møen, Atle.
Dag Østerberg: Kritisk situasjonsfilosofi. Sosiologisk Tidsskrift 2012 s. 373-380
 
31Møen, Atle.
Nettverk, fellesskap og symbol. Eit Durkheim -perspektiv på nettverksamfunnet.. Tidsskrift for samfunnsforskning 2012 ;Volum 53.(1) s. 81-97
 
32Møen, Atle.
Sigmund Freuds sosiologiske teori om sivilisasjon, klasse og verdsyn. Sosiologisk Tidsskrift 2012 (3) s. 225-250
 
33Nilsen, Alf Gunvald.
Adivasi Mobilization in Contemporary India: Democratizing the Local State?. Critical Sociology 2012
 
34Nilsen, Alf Gunvald.
Adivasis in and against the state : Subaltern politics and state power in contemporary India. Critical Asian studies (Print) 2012 ;Volum 44.(2) s. 251-282
 
35Nilsen, Ann.
Cross-national comparisons: the history-biography link. I: Transitions to parenthood in Europe. A comparative life course perspective. Policy Press 2012 ISBN 978 1 84742 864 6. s. 9-27
 
36Nilsen, Ann.
Work, life course, and gender : career and non-career jobs in context. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association 2012 ;Volum 14.(1) s. 113-134
 
37Nilsen, Ann; Brannen, Julia; Lewis, Suzan.
Transitions to parenthood in Europe. A comparative life course perspective. Policy Press 2012 (ISBN 978 1 84742 864 6) 166 s.
UiB
 
 
38Nilsen, Ann; Brannen, Julia; Lewis, Suzan.
Transitions to parenthood: Introduction. I: Transitions to parenthood in Europe. A comparative life course perspective. Policy Press 2012 ISBN 978 1 84742 864 6. s. 1-9
 
39Nilsen, Ann; das Dores Guerreiro, Maria; Kovacheva, Siyka; Smithson, Janet.
Comparing transitions to motherhood across contexts. I: Transitions to parenthood in Europe. A comparative life course perspective. Policy Press 2012 ISBN 978 1 84742 864 6. s. 41-67
 
40Olsen, Ole Johnny.
Yrkesfagenes status – et spørsmål om innbyrdes forhold mellom arbeid og utdanning. En kommentar med en komparativ og historisk tilnærming. Søkelys på arbeidslivet 2012 ;Volum 29.(4) s. 369-379
 
41Olsen, Ole Johnny; Karlsen, Hilde; Reegård, Kaja.
Læringsmiljø, gjennomføring og frafall. I: Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Rapport 1 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Oslo: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning 2012 ISBN 978-82-7218-836-7. s. 18-32
 
42Vestel, Viggo Jan; Andersson, Mette; Jacobsen, Christine M.; Rogstad, Jon Christian.
Kritiske hendelser - Nye stemmer. Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge. Universitetsforlaget 2012 (ISBN 978-82-15-01823-2) 271 s.

Publications 2011

1Amundsen, Helene; Andersen, Gisle; Kristoffersen, Berit; Dale, Brigt; Dannevig, Halvor.
For sant til å være godt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2011 s. 29-29
 
2Andersen, Gisle; Dale, Brigt; Kristoffersen, Berit; Amundsen, Helene; Dannevig, Halvor.
For sant til å være godt?. Bladet Vesterålen 2011 s. 23-
 
3Andersen, Gisle; Dale, Brigt; Kristoffersen, Berit; Amundsen, Helene; Dannevig, Halvor.
For sant til å være godt?. Lofotposten 2011 s. 9-
 
4Andersson, Mette.
Global integration in the nation: The emergence of non-white athletes and antiracist initiatives in Norwegian elite sport. I: Sport and challenges to racism. Palgrave Macmillan 2011 ISBN 978-0-230-57818-0. s. 150-166
 
5Andersson, Mette.
Review Essay. Montserrat Guibernau and John Rex (eds), The Ethnicity Reader, Nationalism, Multiculturalism and Migration. Cambridge: Polity Press, 2010 (2nd edn), 348 pp. Steve Fenton, Ethnicity. Cambrdige: Polity Press (2nd edn), 248 pp.. Acta Sociologica 2011 ;Volum 54.(2) s. 195-198
 
6Andersson, Mette.
The Ethnicity Reader. Nationalism, Multiculturalism and Migration.. Acta Sociologica 2011 ;Volum 54.(2) s. 195-198
 
7Andrews, Therese Marie.
Problematisk fettfrykt. www.forebygging.no 2011
 
8Andrews, Therese Marie; Wærness, Kari E.
Deprofessionalization of a female occupation: Challenges for the sociology of professions. Current Sociology 2011 ;Volum 59.(1) s. 42-58
 
9Bask, Miia.
Cumulative Disadvantage and Connections Between Welfare Problems. Social Indicators Research 2011 ;Volum 103. s. 443-464
 
10Brannen, Julia; Nilsen, Ann.
Comparative biographies in case-based cross-national research: methodological considerations. Sociology 2011 ;Volum 45.(4) s. 603-618
 
11Christensen, Dag Arne; Hansen, Hans-Tore; Aars, Jacob.
Har utformingen av lokale NAV-avtaler betydning for brukernes tilfredshet? :. Nordiske organisasjonsstudier 2011 ;Volum 13.(3) s. 55-80
 
12Christensen, Karen; Wærness, Kari E.
Dyr og villedende markedsføring. Bergens Tidende 2011
 
13Denord, Francois; Hjellbrekke, Johannes; Korsnes, Olav; Lebaron, Frédéric; Le Roux, Brigitte.
Social capital in the field of power: the case of Norway. Sociological Review 2011 ;Volum 59.(1) s. 86-108
 
14Eggebø, Helga.
Gender and migration: feminist intervention. Journal of Gender Studies 2011 ;Volum 20.(4) s. 402-403
 
15Eggebø, Helga.
Politisk korrekt forsking? Et skråblikk. Sosiolog-nytt 2011 (2) s. 32-35
 
16Eggebø, Helga; Syltevik, Liv Johanne; Strand, Anne Hege Henden.
Skal åleinemødrene redda velferdsstaten?. Bergens Tidende 2011
 
17Eimhjellen, Ivar.
Frå face-to-face til Facebook? Sosiale medier og kollektiv handling. I: Sosial kapital i Norge. Cappelen Damm AS 2011 ISBN 978-82-02-34529-7. s. 267-290
 
18Haukenes, Inger; Mykletun, Arnstein; Knudsen, Ann Kristin; Hansen, Hans-Tore; Mæland, John Gunnar.
Disability pension by occupational class - the impact of work-related factors: The Hordaland Health Study Cohort. BMC Public Health 2011 ;Volum 11.
 
19Isaksen, Lise Widding.
Gendering the Stranger: Nomadic Care Workers in Europe: A Polish-Italian Example.. I: Europeanization, Care and Gender: Global Complexities. Palgrave Macmillan 2011 ISBN 0230299695.
 
20Isaksen, Lise Widding; Stenum, Helle.
The politics of recognition: from cultural exchange to domestic work. I: The Politics of care. Ljubljana: The Peace Institut Press 2011 ISBN 9789616455640.
 
21Lithman, Yngve.
Stationarity and non-stationarity in immigrant problem discourse : the politics of migrant youth. Nordic Journal of Migration Research 2011 ;Volum 1.(1) s. 37-42
 
22Lundblad, Lars Gunnar.
Islamic Welfare in Palestine Meanings and Practices: Processes of institutionalization and politicization of Zakat, the third Pillar of Islam. Saarbrücken, Germany: LAP Lambert Academic Publishing 2011 (ISBN 978-3-8454-1683-0) 330 s.
 
23Mangset, Marte.
Norsk sosiologisk kanon - Hva er vitsen?. Sosiolog-nytt 2011 (2) s. 16-19
 
24McNeill, Desmond; St. Clair, Asuncion.
Poverty, human rights, and global justice: the response-ability of multilateral organizations. Globalizations 2011 ;Volum 8.(1) s. 97-111
 
25McNeill, Desmond; St. Clair, Asuncion.
The World Bank's Expertise: Observant Participation in the World Development Report 2006, Equity and Development. I: Adventures in Aidland - The Anthropology of Professionals in International Development. Berghahn Books 2011 ISBN 9780857451101. s. 103-121
 
26Møen, Atle.
Den paronoide vondskapen og Utøya. Ny Tid 2011
 
27Møen, Atle.
Høgrerørsla og velferdsstaten. Dag og Tid 2011
 
28Møen, Atle.
Onarheim veit best. BT 2011
 
29Møen, Atle.
Willy Pedersen: En fremmed på benken. Sosiologisk Tidsskrift 2011 (3) s. 295-299
 
30Møen, Atle; Davidsen, Thomas.
Dramaet om Hardangermastene. Bergens Tidende 2011
 
31Nilsen, Alf Gunvald.
Attacking Academic Freedom. Global dialogue 2011
 
32Nilsen, Alf Gunvald.
Hjemmefrontens Ofre. Ny tid 2011
 
33Nilsen, Alf Gunvald.
Not Suspended in Mid-Air: Critical Reflections on Subaltern Encounters with the Indian State. I: Social Movements in the Global South: Dispossession, Development and Resistance. Palgrave Macmillan 2011 ISBN 9780230243491. s. 104-127
 
34Nilsen, Alf Gunvald.
Social Movements and/in the Postcolonial: Development, Dispossession and Resistance in the Global South. I: Social Movements in the Global South: Dispossession, Development and Resistance. Palgrave Macmillan 2011 ISBN 9780230243491.
 
35Nilsen, Alf Gunvald.
Social Movements in the Global South: Dispossession, Development and Resistance. Palgrave Macmillan 2011 (ISBN 9780230243491) 304 s.
 
36Nilsen, Alf Gunvald.
UNDERSTANDING CONTEMPORARY INDIA. Pacific Affairs 2011 ;Volum 84.(4) s. 794-797
 
37Olsen, Ole Johnny.
Yrkesutdanning i det moderne. Noen begreper til fortolkning av endringsprosesser i norsk fag- og yrkesopplæring. Sosiologisk Tidsskrift 2011 ;Volum 19.(1) s. 29-47
 
38Sataøen, Hogne Lerøy.
Omdømmearbeid i norske helseforetak: Både selvsagt og suspekt. I: Substans og Framtreden: Omdømmehåndtering i offentlig sektor. Universitetsforlaget 2011 ISBN 978-82-1501602-3. s. 133-146
 
39Sataøen, Hogne Lerøy; Wæraas, Arild.
Part of the Big Family? The Ambiguity of Leading Public Sector Brands. I: Public Leadership. Nova Science Publishers, Inc. 2011 ISBN 978-1-61761-461-3. s. -
 
40St. Clair, Asuncion; McNeill, Desmond.
Poverty, Human Rights and Global Justice: The Response-Ability of Multilateral Organisations. Globalizations 2011 ;Volum 8.(1) s. 97-111
 
41Vassenden, Anders; Andersson, Mette.
Whiteness, non-whiteness and 'faith information control': religion among young people in Grønland, Oslo. Ethnic and Racial Studies 2011 ;Volum 34.(4) s. 574-593
 
42Winde, Lee Diana; Hansen, Hans-Tore; Gjesdal, Sturla.
General Practitioner characteristics and sickness absence – A register based study of 348,054 vocationally active Norwegians. European Journal of General Practice 2011 ;Volum 17.(4) s. 210-216
 
43Øyen, Simen Andersen; Lundberg, Kjetil.
Siviliseringen av Kina. Nytt Norsk Tidsskrift 2011 ;Volum 28.(3) s. 232-240