Hjem
Sosiologisk institutt
Nyhet

Strangers in Paradise? Italian Mothers in Norway.

Ny forskning om italienske mødre i Norge.

Strangers in paradise
Foto/ill.:
http://www.palgrave.com/gb/book/9781137520975

Hovedinnhold

I nyere samfunnsforskning om migrasjon, velferd og likestilling er det nå en økt interesse for hvordan finanskrisene i Europa initierer nye migrasjonsmønstre. Studien som Lise Widding Isaksen publiserer i denne boken viser hvordan en ny form for migrasjon fra Italia til Norge er relatert til den italienske finanskrisens kutt i offentlige velferdstilbud og til kvinners økte utdanningsnivå. Italienske kvinner med høy utdanning erfarer velferdstjenester som foreldrepermisjon, barnehager, barnetrygd og andre subsidier som støtter familien som en positiv måte å lage familie- hjem balanse på.