Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Strangers in Paradise? Italian Mothers in Norway.

Ny forskning om italienske mødre i Norge.

Strangers in paradise
Photo:
http://www.palgrave.com/gb/book/9781137520975

Main content

I nyere samfunnsforskning om migrasjon, velferd og likestilling er det nå en økt interesse for hvordan finanskrisene i Europa initierer nye migrasjonsmønstre. Studien som Lise Widding Isaksen publiserer i denne boken viser hvordan en ny form for migrasjon fra Italia til Norge er relatert til den italienske finanskrisens kutt i offentlige velferdstilbud og til kvinners økte utdanningsnivå. Italienske kvinner med høy utdanning erfarer velferdstjenester som foreldrepermisjon, barnehager, barnetrygd og andre subsidier som støtter familien som en positiv måte å lage familie- hjem balanse på.