Hjem
Sosiologisk institutt
Prøveforelesning og disputas

I hjertet av det egalitære Norge – au pairer i norske hjem

Mariya Bikova disputerer 2. februar 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The Egalitarian Heart. Glocal Care Chains in the Filipino Au Pair Migration to Norway"

Mariya Bikova
Foto/ill.:
uib.no

Hovedinnhold

I forskning og media fremstilles filippinske au pairer som fattige og upriviligerte kvinner som kommer til Norge av økonomisk nød. Den politiske debatten har fokusert på sosial dumping og ledet til lovendringer som skal beskytte både au pairene og deres familer. Disse endringene har blitt gjort på tross av liten kunnskap om hvordan au pairenes egne familier opplever au pair-migrasjonen.

Les hele pressemeldingen her