Hjem
Sosiologisk institutt
Ny artikkel

Om klasse og mat

Johs. Hjellbrekke og Vegard Jarness har sammen med Magne Flemmen fra UiO nylig publisert en artikkel i Sociology med tittelen "Class, Culture and Culinary Tastes: Cultural Distinctions and Social Class Divisions in Contemporary Norway."

Illustrasjon
Foto/ill.:
colourbox.com

Hovedinnhold

Klasse, kultur og kulinarisk smak

Artikkelen baserer seg på surveydata og viser en klar sammenheng mellom sosial klasse og matforbruk i samtidas Norge. Over- og middelklassen ser ut til å ha et variert kosthold, basert på matvarer som typisk anses som «sunne» ifølge offisielle statlige kostholdsråd, mens arbeiderklassen utviser et mindre variert kosthold, og preferanser for matvarer som typisk anses som «usunne». Videre viser studien at over- og middelklassen har distinkte preferanser for tradisjonell, norsk husmannskost. Forfatterne argumenterer for at dette er en måte å utvise kulinarisk distinksjon i samtidas Norge. De understreker også et viktig poeng om at det ikke er selve matvarene som er iboende høyverdige, men at hva som til enhver tid utgjør slike distinksjoner er under kontinuerlig forandring og derfor må undersøkes empirisk.

  • Les artikkelen her (abonnement)