Hjem
Sosiologisk institutt
Debatt | Ulikhet

Ulikheter i Norge

Hva er status på ulikhetene i Norge anno 2017? Og på hvilke områder er det størst ulikhet i Norge i dag?

NRK Debatten
Foto/ill.:
NRK

Hovedinnhold

Johs. Hjellbrekke ved Sosiologisk institutt deltok i debatt om ulikhet på NRK (18.05) sammen med flere politikere og forskere. Det er valgår og politikere fra venstre og høyre fløy skal mang en gang argumentere for hvordan de skal redusere ulikhetene.

Programleder Ole Torp stiller spørsmål om på hvilke områder det er størst ulikhet i Norge? Ifølge Hjellbrekke fører skjevfordeling av goder til ulik makt og ulike livssjanser. Han trekker frem tre hovedarenaer, 1. Økonomi, 2. Utdanning og 3. Nettverk/sosial kapital. Et viktig poeng er at alt dette kan arves. Utdanningsmobiliteten er eksempelvis ikke så høy som man kunne tro. Bevegelsen fra bunn til topp er lav (kun 2,7%). Hele 3 av 4 studenter i dag har foreldre med høyere utdanning. Og det ser ut til å være økende ulikhet i utdanningsnivå. Men noen former for ulikhet oppfattes mer legitime enn andre. Ulikhet grunnet meritter oppfattes som mer legitimt enn arv. I øverste del av formues- og inntektshierarkiet ser man nettopp en betydelig andel som arver kapital. Disse ulikhetene er høyst relle selv om Norge oppfattes som et egalitært land, presiserer Hjellbrekke.

En fremtidig konsekvens av økende ulikheter som oppfattes som illegitime er at demokratiet kan få problemer, ifølge Hjellbrekke.

Debatten kan sees i sin helhet her.