Hjem
Sosiologisk institutt
Nyheter

Life Trajectories of Migrant Care Workers in the Long-Term Care Sectors in Norway and the UK

Migrations
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Artikkelen er basert på Karen Christensens empiriske materiale fra et norsk/britisk komparativt prosjekt om omsorg, migrasjon og livsløp. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med professor Ingrid Guldvik fra Høgskolen i Innlandet (Lillehammer) og var finansiert av Meltzer midler. Denne artikkelen presenterer sentrale funn fra studien i forhold til hvordan migrasjonsforløp innen ulike kontekster skaper ulike kombinasjoner av sosial mobilitet og beslutninger om å bli eller forlate landet for migrasjonsarbeid.