Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

Life Trajectories of Migrant Care Workers in the Long-Term Care Sectors in Norway and the UK

Migrations
Photo:
www.colourbox.com

Main content

Artikkelen er basert på Karen Christensens empiriske materiale fra et norsk/britisk komparativt prosjekt om omsorg, migrasjon og livsløp. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med professor Ingrid Guldvik fra Høgskolen i Innlandet (Lillehammer) og var finansiert av Meltzer midler. Denne artikkelen presenterer sentrale funn fra studien i forhold til hvordan migrasjonsforløp innen ulike kontekster skaper ulike kombinasjoner av sosial mobilitet og beslutninger om å bli eller forlate landet for migrasjonsarbeid.