Hjem
Sosiologisk institutt
Nyheter

Klasse, kultur og livsstil

Vegard Jarness har sammen med Magne Flemmen (UiO) og Lennart Rosenlund nylig publisert en artikkel i British Journal of Sociology med tittelen «Social Space and Cultural Class Divisions: Forms of Capital and Contemporary Lifestyle Differentiation».

Klasseskille
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

I artikkelen viser forfatterne hvordan livsstiler og kulturelle preferanser varierer mellom ulike sosiale klasser i dagens Norge. Gjennom korrepondanseanalyse av detaljerte surveydata fra Norsk Monitor finner forfatterne tydelige klasseskiller i et bredt spekter av livsstilsindikatorer: musikk, litteratur, avisstoff, film, fysisk aktivitet, ferie, mat, husholdningsartikler og pengespill.