Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

Klasse, kultur og livsstil

Vegard Jarness har sammen med Magne Flemmen (UiO) og Lennart Rosenlund nylig publisert en artikkel i British Journal of Sociology med tittelen «Social Space and Cultural Class Divisions: Forms of Capital and Contemporary Lifestyle Differentiation».

Klasseskille
Photo:
www.colourbox.com

Main content

I artikkelen viser forfatterne hvordan livsstiler og kulturelle preferanser varierer mellom ulike sosiale klasser i dagens Norge. Gjennom korrepondanseanalyse av detaljerte surveydata fra Norsk Monitor finner forfatterne tydelige klasseskiller i et bredt spekter av livsstilsindikatorer: musikk, litteratur, avisstoff, film, fysisk aktivitet, ferie, mat, husholdningsartikler og pengespill.