Hjem
Sosiologisk institutt
Nyheter

To ledige stillingar som studiekonsulent ved det samfunnsvitenskapelige fakultet!

SV-fakultet
Foto/ill.:
Universitet i Bergen

Hovedinnhold

Vi ønskjer deg velkomen som søkjar til to stillingar som studiekonsulent ved Det samfunnsvitskaplege fakultet. Den eine stillinga er fast og med hovudansvar for studieadministrative oppgåver i vår fellesadministrasjon som yter tenester for Sosiologisk institutt, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap og Institutt for samanliknande politikk.

 

Den andre stillinga er eit vikariat på inntil eit år med hovudansvar for studieadministrative oppgåver ved Institutt for økonomi.

 

Stillingsutlysning finner du her.