Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyheter

To ledige stillingar som studiekonsulent ved det samfunnsvitenskapelige fakultet!

SV-fakultet
Photo:
Universitet i Bergen

Main content

Vi ønskjer deg velkomen som søkjar til to stillingar som studiekonsulent ved Det samfunnsvitskaplege fakultet. Den eine stillinga er fast og med hovudansvar for studieadministrative oppgåver i vår fellesadministrasjon som yter tenester for Sosiologisk institutt, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap og Institutt for samanliknande politikk.

 

Den andre stillinga er eit vikariat på inntil eit år med hovudansvar for studieadministrative oppgåver ved Institutt for økonomi.

 

Stillingsutlysning finner du her.