Hjem
Sosiologisk institutt
Migrasjon, integrasjon og mobilitet

Migrasjon, integrasjon og mobilitet

Forskningsgruppen Migrasjon, integrasjon og mobilitet ser på forholdet mellom globaliseringsprosesser, postkoloniale, rase/etniske, kjønnede og transnasjonale relasjoner relatert til endringer i sentrale samfunnsinstitusjoner som velferdsstaten, familien, arbeidsmarkedet, sivilsamfunnet og politikken.

Neste
Bygnes at Arendalsuka
Foto/ill.:
UiB/DIGSSCORE
1/3
MUM
Foto/ill.:
Emil W. Breistein
2/3
Frontcover Mozambique on the move
Foto/ill.:
Sérgio Santimano
3/3
Tilbake

Hovedinnhold

Sentrale problemstillinger er forholdet mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen, mellom ‘oss’, ‘de fremmede’ og ‘de andre’, mellom integrasjon og desintegrasjon, utvikling av etniske og raserelaterte sosiale konstruksjoner og former for sosial, økonomisk og kulturell ulikhet. Vi undersøker også hvordan migrasjon og etniske relasjoner knyttes til sosial og politisk mobilisering og endring.

MIM tar også opp problemstillinger relatert til demografiske endringsprosesser i befolkningen, globale omsorgskjeder, kulturelle verdimønstre og ulike typer av migrasjon.

Majoritets- og minoritetsgruppers religiøse og kulturelle tradisjoner og ønsker om ivaretakelse av religiøse og kulturspesifikke tradisjoner er problemstillinger som tematiseres.

Vi arbeider med både kvalitative og kvantitative analyser av migrasjon, migrasjonsprosesser og både grupperelatert og personlige erfaringer i konteksten av migrasjon og fokuserer på mobilitet innad i Europa så vel som migrasjon til og fra det Europeiske kontinentet.

En viktig del av forskningen er å utvikle forståelse og kunnskap om hvordan ulike typer av migrasjon er knyttet til forskjellige migrasjons- eller mobilitetsregimer som legger føringer for både utvandrings- og innvandringens alders- og jønnssammensetning, familieutforming, integrasjon på arbeidsmarkedet, i familien og i sivilsamfunn og demokratiske prosesser.

 

Pågående forskningsprosjekter: