Hjem
Sosiologisk institutt

Arbeidsliv

Endringene i arbeidslivet har vært hurtige de siste tiårene, og mange sider ved måten arbeidslivet er organisert på er i endring. Ved instituttet arbeider ansatte med ulike sider av utviklingen av arbeidslivet ut fra ulike perspektiver og metoder.

Hovedinnhold

Painting Bergen
Foto/ill.:
Emil Weatherhead Breistein

Forskere og forskningsfelter

Forskningsprosjekter

  • Ingen pågående eksternt finansierte forskningsprosjekter