Hjem
Sosiologisk institutt

Sosial ulikhet

Sosial ulikhet er et sentralt område i sosiologien. Hva er det som skaper sosial ulikhet, hvordan fordeles goder og onder i samfunnet og hvilke konsekvenser har det? Temaet ulikhet er sentralt i forhold til mange forskningsfelt og studeres ved hjelp av ulike perspektiver og metoder.

Hovedinnhold

Inequality
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Forskere og forskningsfelt

 • Klasse og stratifikasjon (Johs, Hans-Tore)
 • Klassekamp (Isak)
 • Elitestudier (Johs)
 • Økonomisk ulikhet (Odd)
 • Sosial mobilitet (Johs)
 • Yrkesprestisje (Johs)
 • Kjønn og klasse over livsløpet (Ann, Hans-Tore)
 • Diskriminering/etnisering/etnisasjon (Jan)
 • Kvalitative studier av klasse og mobilitet med historisk biografisk tilnærming (Ann)
 • Mobilisering (Jan)
 • Ungdom, livsløp og sosial ulikhet (Jan)
 • Fattigdom (Hans-Tore)
 • Eksklusjon (Susanne)
 • Ansettelsesprosesser (Lisa)

 

Forskningsprosjekter

 • Ingen pågående eksternt finansierte forskningsprosjekter