Hjem
Sosiologisk institutt
Ny publikasjon av Isak Lekve

«Arbeidskamper i det nye arbeidslivet»

Truer internasjonalisering av arbeidslivet den norske modellen? I denne artikkelen, publisert i Norsk sosiologisk tidsskrift, undersøker Lekve dette spørsmålet gjennom en analyse av streiken i Norse Production høsten 2017.

Illustrerende utklipp fra Lekves artikkel i klassekampen
Foto/ill.:
Klassekampen

Hovedinnhold

Caset baserer seg på dokumentanalyse, deltakende observasjon og kvalitative intervjuer, og er godt egnet til å belyse spørsmålet om forholdet mellom den norske modellen og internasjonalisering, fordi konflikten rundt Norse Production er preget både av utenlandsk arbeidskraft og opprettelsen av et norskregistrert utenlandsk foretak (NUF). I tillegg er caset et eksempel på en vellykket mobilisering fra fagforeningens side. Slik illustrerer artikkelen fagforeningers evne til mobilisering, men også hvordan nye utfordringer som følger av internasjonalisering likevel bidrar til å forskyve maktforholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere – og slik undergrave den jevnbyrdighet som opprettholder den norske modellen.

For mer informasjon og tilgang til artikkelen, se idunn.no.

Du kan også lese mer om saken i Lekves artikkel i klassekampen (11.02.2020) (tilgjengelig for studenter og ansatte ved UiB gjennom retriever).