Hjem
Sosiologisk institutt

Forskningsprofil

Sosiologisk institutt har lange tradisjoner for empirisk basert forskning om ulike samfunnsmessige problemområder, med spesiell vekt på problemstillinger knyttet til sosial ulikhet.

tet
Foto/ill.:
Emil Weatherhead Breistein

Hovedinnhold

Forskningen ved Sosiologisk institutt er konsentrert om tre temaområder.

Temaområdene i forskningsprofilen viser til hvilke samfunnsmessige problemområder forskningen er spesielt opptatt av. Flere store tema går imidlertid igjen på de ulike områdene og uttrykker felles problemorienteringer ved instituttet: I tillegg til kjønn, makt og ulikhet, hvor forskningen har lange tradisjoner ved instituttet, forener temaene institusjonell endring, globalisering, livsløp, og modernisering mange av instituttets forskere.

På tvers av områdene er forskningen også preget av et stort mangfold av forskningsmetoder. Profilen avspeiler således en felles ambisjon om å forene generell teori- og metodeutvikling med utvikling av ny kunnskap om det samfunnet vi lever i.

Forskingen ved instituttet er utfra dette delt inn i tre profilgrupper:

Flere av instituttets forskere er også aktive i forskningsenheten IMER/UiB (Internasjonal Migrasjon og Etniske Relasjoner ved Universitetet i Bergen)