Hjem
Sosiologisk institutt

Avlagte doktorgrader 1979-2006

Innholdet i opplegget for doktorgrader har skiftet noe gjennom årene, fra Dr.Philos, via dr.polit til den nåværende PhD-graden.

PhD. 

2006. Thomas Lorentzen
Social assistance dynamics in Norway 

2006. Alf Gunnvald Nilsen 
The Valley and the Nation – The River and the Rage: A Study of Dispossession and Resistance in the Narmada Valley, India

Dr.Polit.

2006. Arve Hjelseth 
Mellom børs, katedral og karneval. Norske supporteres forhandlinger om kommersialisering av fotball.

2006. Trond Løyning
Regulering og nettverk. Strukturelle analyser av den statlige reguleringen av finanssektoren i Norge 1980-1995

2005. Ketil Eide
Tvetydige barn. Om barnemigranter i et historisk komparativt perspektiv

2005. Siri Ytrehus
Mellom modernitet og tradisjon. Unge eldres syn på flytting.

2005. Cathrine Holst
Feminism, Epistemology & Morality

2005. Ove Skarpenes
Kunnskapens legitimering. En studie av to reformer og tre fag i videregående skole

2005. Sturle Næss
Omsorgens vilkår i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene.

2004. Asunción Lera St. Clair
Poverty conceptions in the United Nations Development Programme and the World Bank: knowledge, politics and ethics

2004. Roger Hestholm
Vurderingar. Kvalifisering til verdfull samfunnsvitskap

2002. Sevil Sümer
Global issues / local troubles: a comparative study of Turkish and Norwegian urban dual-earner couples

2002. Therese Andrews
Tvetydige ideologier og motstridende krav: en studie av endringer i den norske helsestasjonsvirksomheten

2000. Mette Andersson
"All five fingers are not the same": identity work among ethnic minority youth in an urban Norwegian context

2000. Atle Møen
Individualisering, subjektivitet og fellesskap: ein samanheng mellom klassisk og moderne sosiologi

2000. Marit Tjomsland
This, but also the other : expressions of the Islamic trend in Tunisia

1999. Johs. Hjellebrekke
Yard work and worker memories : an analysis of fields and practices of remembering from a relationist' standpoint

1997. Karen Christensen
Omsorg og arbejde: en sociologisk studie af ændringer i den hjemmebaserede omsorg

1996 Berit Bringedal

Distributive principles in health care

1996. Liv Johanne Syltevik
Fra relasjonelt til individualisert alenemoderskap: en studie av alenemødre som mødre, lønnsarbeidere og klienter i velferdsstaten

1994 Marian Flick

I år kan du våge alt, prøve alt- : en studie om kjønnsroller i norsk ukebladreklame

1994. Lise Widding Isaksen
Den tabubelagte kroppen : kropp, kjønn og tabuer i dagens omsorgsarbeid

1993 Per Solvang

Biografi, normalitet og samfunn : en studie av handikappedes veier til utdanning og arbeid i Skandinavia

1992 Gunn Elisabeth Birkeland

Social class, gender and occupational segregation

1983 Tom Colbjørnsen

Determinants of inequality : individual resources, internal labor markets, and social class

 

Dr. philos.

1997. Hans-Tore Hansen
Trygd - en midlertidig bro, eller en vei ut av arbeidsmarkedet?

1996. Olav Korsnes
Industri og samfunn : framlegg til et program for studiet av norsk arbeidsliv

1992. Ann Nilsen
Women's ways of "careering" : a life course approach to the occupational careers of three cohorts of engineers and teachers

1988. Per Måseide
Interactional aspects of patient care : the social organi- zation of medical adequacy in a hospital ward

1979 Knud Knudsen

Ulikhet i grunnskolen