Hjem
Sosiologisk institutt

Sosiologer i arbeid

Hvor blir det av alle som studerer sosiologi etter at de er ferdig utdannet?

I arbeid

Hovedinnhold

Sosiologi gir et godt grunnlag for en framtidig yrkeskarriere og sosiologer har et bredt nedslagsfelt i arbeidsmarkedet. Vi har spurt noen uteksaminerte studenter de siste årene hvor det har blitt av dem, og hvordan de har fått bruk for utdannelsen sin i arbeidslivet.

Sosiologer kan arbeide i privat, offentlig og frivillig sektor. Sosiologi gir muligheter for mange ulike karrierer og gir en solid bakgrunn for ulike arbeidsoppgaver.

På denne siden kan du lese intervjuer med uteksaminerte kandidater ved masterprogrammet, samt noen fra bachelorprogrammet i sosiologi.

 

Sosiologi

Produsent:
UiB

________________________________________________________________

Kandidatundersøkelse

Instituttet gjennomførte i 2014 en kandidatundersøkelse blant de uteksaminerte masterstudenene. Undersøkelsen tar for seg overgangen til fra studier til arbeidsliv for sosiologistudentene.

Les mer om undersøkelsen og resultatene her