Hjem
Sosiologisk institutt
Ny rapport

Ny kandidatundersøkelse ved instituttet

Hvert år blir mellom 15 og 25 kandidater ferdige med en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Kandidatundersøkelsen gir nyttig informasjon om kandidatene som uteksamineres: Hva jobber de med? Hvor jobber de? Hvordan oppleves overgangen fra studier til jobb? Disse og mange andre spørsmål om utdanning og arbeidsliv belyses i rapporten.

Illustrasjon

Hovedinnhold

Noen av disse ferske sosiologene går rett inn i en jobb som de selv oppfatter som relevant i forhold til den sosiologiske kunnskap de har oppnådd via utdannelsen, bruker andre tid på å finne en slik jobb og andre igjen går først igjennom jobber som i liten grad drar nytte av utdannelsen.

I gjennomsnitt bruker den ferske sosiologen ca. tre måneder på å komme seg inn i en relevant jobb og størsteparten opplever at de har fått generelle, analytiske og metodiske kunnskaper gjennom utdanningen som de drar nytte av og utvikler videre i den jobb de har fått på arbeidsmarkedet.

Instituttet har utarbeidet en kandidatundersøkelse blant uteksaminerte kandidater fra 2005 til 2011. Rapporten som er utarbeidet av Hanne Gravermoen er supplert med data fra andre kilder og gir et godt bilde av arbeidsmarkedet for studenter med mastergrad fra instituttet.