Hjem
Sosiologisk institutt
News

Vernet om den akademiske friheten fortsetter

Onsdag 11. september skrev Alf Gunvald Nilsen en invitert kommentar til det norske valget i den kjente britiske avisen The Guardian. Etter dette mottok han trusler. - Vi er vitne til en samfunnsutvikling hvor vi virkelig trenger at forskjellige meninger kommer frem, og at folk kan delta i ordskiftet uten å sette sin egen trygghet i fare.

Foto/ill.:
Øyvind Stokke-Zahl

Hovedinnhold

Etter at truslene ble kjent mottok han bred støtte fra kollegaer ved instituttet og engasjementet omkring akademisk frihet og ytringsfrihet kom til utrykk bl.a. gjennom Sosiologisk Instituttets støtteerklæring.  

- Som akademiker bør man være levende opptatt av samfunnet som helhet. Men vi ser en kultur i Norge der det nærmest blir sett på som legitimt å uttrykke hat til samfunnsdebattanter, sier Alf Gunvald Nilsen i et intervju med Studvest.

 Les hele intervjuet i Studvest her

Se Nilsens nyeste publikasjoner nedenfor.