Hjem
Sosiologisk institutt
Fra forskning.no

Fattigere ungdom

For arbeidsløs ungdom i Sverige, Finland og Norge har situasjonen endret seg dramatisk iløpet av de siste 15 årene. Mange har blitt fattigere.

Foto/ill.:
colorbox.no

Hovedinnhold

– En stadig mindre del av de arbeidsledige ungdommene i Sverige, Finland og Norge kvalifiserer til arbeidsledighetstrygd. I alle de tre landene har andelen unge som mottar sosialhjelp økt kraftig de siste 10-15 årene, sier førsteamanuensis Thomas Lorentzen fra Sosiologisk Institutt.

For første gang har nordiske forskere gått sammen for å studere og sammenligne utviklingen for arbeidsløs ungdom i Norge, Sverige og Finland.

- Norge ble ikke ble så hardt rammet av finanskrisen, men vi har likevel utviklet oss i samme retning som de andre nordiske landene, hvor færre unge får arbeidsledighetstrygd og flere får sosialhjelp, forteller han videre.