Home
Department of Sociology

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Fra forskning.no

Fattigere ungdom

For arbeidsløs ungdom i Sverige, Finland og Norge har situasjonen endret seg dramatisk iløpet av de siste 15 årene. Mange har blitt fattigere.

Photo:
colorbox.no

Main content

– En stadig mindre del av de arbeidsledige ungdommene i Sverige, Finland og Norge kvalifiserer til arbeidsledighetstrygd. I alle de tre landene har andelen unge som mottar sosialhjelp økt kraftig de siste 10-15 årene, sier førsteamanuensis Thomas Lorentzen fra Sosiologisk Institutt.

For første gang har nordiske forskere gått sammen for å studere og sammenligne utviklingen for arbeidsløs ungdom i Norge, Sverige og Finland.

- Norge ble ikke ble så hardt rammet av finanskrisen, men vi har likevel utviklet oss i samme retning som de andre nordiske landene, hvor færre unge får arbeidsledighetstrygd og flere får sosialhjelp, forteller han videre.