Hjem
Sosiologisk institutt
Ny publikasjon

Child Care in a Globalising World: perspectives from Ghana (BRIC 2012)

Boken "Child Care in a Globalising World: perspectives from Ghana" får meget god omtale i siste nummer av tidsskriftet AFRICA (Cambridge University Press). Instituttets egen Professor emerita Kari Wærness har vært medforfatter.

forfatter og omslag

Hovedinnhold

Den første store temaet i boken er utviklet av Kari Wærness, og baner vei for å analysere det ghanesiske eksempel ved å fokusere på vestlige feministiske diskurser og særlig nordiske eksempler. Mens de nordiske landenes utviklingsnivå er blant de høyeste i verden, viser Wærness hvordan globaliseringsprosessene, gjennom måten de restrukturerer tradisjonell barneomsorg på, genererer konflikter og spenninger selv i disse samfunnene.

Boken anbfales til alle som er  interessert i krisen for barnepass i våre raskt skiftende samfunn, der etablert praksis med barneomsorg er satt under press, og må omstruktureres for å tilpasse seg nye krav.

Boken kom ut på BRIC forlag i 2012. UiB har siden lagt ned forlaget og boken selges nå gjennom Sosiologisk institutt. Vennligst kontakt oss om du er interessert i et eksemplar.