Hjem
Sosiologisk institutt
Ny bok

Om omsorg og migrasjon.

Karen Christensen har, i samarbeid med sin kollega Ingrid Guldvik fra Høgskolen i Lillehammer, publisert en bok på Ashgate om omsorg og migrasjon.

BOKOMSLAg

Hovedinnhold

Boken er empirisk basert på livshistoriske intervjuer med omsorgsmigranter i Norge og Storbritannia. Studien er en kryss-nasjonal analyse av hvordan omsorgsarbeidere aktivt skaper deres transnasjonale liv innenfor de muligheter og begrensninger som de gis i Norge og Storbritannia.

Temaer i boken inkluderer livskurs-valg, sosial mobilitet, kjønnete omsorgsarbeidsprofiler, forhandling om kulturelle forskjeller, og utfordringer knyttet til nye typer personlige velferdsrelasjoner.

Les mer om boken her